IE-gerelateerde contracten

In een contract of een overeenkomst gaan partijen verplichtingen jegens elkaar aan. In een dergelijke overeenkomst worden de afspraken tussen beide partijen en de rechten en verplichtingen van beide partijen vastgelegd.

 

Er zijn vele soorten overeenkomsten. Zo kunt u denken aan bijvoorbeeld:

- samenwerkingsovereenkomsten

- licentieovereenkomsten

- co-existentieovereenkomsten

- geheimhoudingsovereenkomsten 

 

Specialistenwerk

Elke overeenkomst kent haar eigenaardigheden en specifieke juridische valkuilen. Omdat het opstellen van overeenkomsten specialistisch werk is, raden wij u aan om een dergelijke overeenkomst door een jurist te laten opstellen. Onze juristen zijn u graag behulpzaam bij het opstellen van een overeenkomst.