Octrooien

Wat is een octrooi?

Een octrooi, ook wel patent genoemd,  is een exclusief recht, bedoeld om een nieuw product, werkwijze of een nieuwe technologie te beschermen. Door een octrooi profiteert de uitvinder van zijn uitvinding, terwijl de concurrentie die uitvinding niet mag namaken.

Meer over 'wat is een octrooi?'

Octrooiaanvragen

Octrooien zijn nationale rechten. Een octrooi geeft slechts in één land bescherming. In principe moet dus in elk land waar bescherming gewenst is, apart bescherming worden aangevraagd. Nederlandsch Octrooibureau kan zowel nationale als internationale octrooiaanvragen voor u verzorgen, zodat u niet zelf in de weer hoeft met de octrooiverlenende instanties. 

Meer over 'octrooiaanvragen'

Oriƫnterend nieuwheidsonderzoek

Een voorwaarde voor een geldig octrooi is dat de daarin beschermde uitvinding nieuw is. Als in de loop van een octrooiverleningsprocedure blijkt dat de uitvinding al bekend was, is in beginsel de investering in de octrooiaanvrage voor niets geweest.

Meer informatie over 'oriënterend nieuwheidsonderzoek'.

Verleningsprocedure

Een octrooiprocedure begint vaak met het indienen van een Nederlandse, Europese of wereldwijde (PCT) octrooiaanvrage. Binnen de eerste twaalf maanden -het prioriteitsjaar-  na de indiening van de eerste octrooiaanvrage, kan op basis van deze octrooiaanvrage een nieuwe octrooiaanvrage voor een ander land of andere regio worden ingediend.

Meer over 'verleningsprocedure'.

Validatie Europees octrooi

Zodra een Europees octrooi door het Europees Octrooibureau verleend is, zal het octrooi in alle gewenste landen gevalideerd worden. De validatieprocedure omvat het voldoen aan de nationale vormvereisten die per land gelden. Er is dus een aparte procedure per Europees land.

Meer over 'validatie Europees octrooi'.