Strategisch IE-advies

Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) zoals octrooien, merken of modellen, zijn geen doel op zichzelf, maar dienen een doel: bijvoorbeeld het weren van concurrenten of het genereren van licentie-inkomsten. Als zodanig moeten intellectuele eigendomsrechten, en de inspanningen die nodig zijn om ze te verkrijgen, passen bij uw strategie.

 

Een IE-strategie definiëren

Omdat elk bedrijf en elke markt verschillend zijn, is het zaak een IE-strategie te definiëren die het beste bij uw bedrijf past. De adviseurs van Nederlandsch Octrooibureau ('NLO') kunnen u bijstaan bij het definiëren van een optimale IE-strategie. Een eerste stap daarbij kan zijn dat we op een rijtje zetten welke intellectuele eigendommen uw bedrijf eigenlijk in huis heeft en op welke wijze deze het beste beschermd kunnen worden. Bescherming kan verkregen worden door het indienen van octrooiaanvragen, modeldepots, merkaanvragen etc. Soms is het echter het beste om bepaalde kennis juist geheim te houden en dus geen aanvragen in te dienen.

 

Diensten

NLO biedt verschillende diensten aan die u helpen uw strategie uit te voeren:

Voorlichting

Ook kunnen we voorlichting geven aan uw medewerkers over de voor- en nadelen van het beschermen van intellectuele eigendomsrechten, zodat in de toekomst nieuwe uitvindingen al in een vroeg stadium op de werkvloer worden herkend. Onze adviseurs kunnen u bijvoorbeeld ook adviseren over manieren van samenwerken met leveranciers en klanten zonder dat u daarbij uw intellectuele eigendommen weggeeft.

 

Naast het leveren van de genoemde diensten kunnen we u altijd van advies op maat voorzien. Neem daarvoor contact op met een van onze gemachtigden.