close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Apply for a patent

Een octrooi aanvragen

Met een octrooi (ook wel patent) beschermt u uw uitvinding. Allereerst moet het octrooi aangevraagd worden. Er zijn drie hoofdeisen waaraan uw vinding moet voldoen om octrooiwaardig te zijn: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

Oriënterend octrooieerbaarheidsonderzoek

Met een oriënterend octrooieerbaarheidsonderzoek krijgt u zekerheid: u kunt met vertrouwen uw octrooiaanvraag indienen. Na een positief oordeel stellen wij samen met u de octrooiaanvraag op. De aanvraag is een technisch-juridische tekst is belangrijk voor de rest van de procedure en samen zorgen we ervoor dat dit goed gebeurd.

Verschillende routes

De volgende belangrijke afweging is in welke landen u octrooibescherming wenst. Hier is in principe alles mogelijk, maar enkele veelgebruikte strategieën leggen we hieronder kort uit.

Veelal wordt er een Nederlandse, Europese of wereldwijde aanvraag (via de PCT-route) ingediend. Ook kunnen wij nationale octrooiaanvragen buiten Nederland verzorgen, ook buiten de Europese- en PCT-routes om. Zo heeft NLO ook Amerikaanse octrooigemachtigden in dienst. Zij kunnen u bijstaan bij het verkrijgen van een octrooi in de Verenigde Staten, zowel via een nationale aanvraag als via de PCT-route. Voor meer informatie, kijk op Amerikaanse octrooiaanvragen.

Het voortraject (het opstellen en indienen van de aanvraag) is voor elke route hetzelfde, maar hoe de procedure daarna verloopt kan erg verschillen. Daarover leest u op de pagina verleningprocedure

grant procedure

Heeft u een vraag?

Onze gemachtigden regelen graag voor u de zaken tot in detail. Heeft u een vraag? Selecteer de expert die bij u past.