close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Grant procedure

Verleningsprocedure

Heeft u een octrooiaanvraag ingediend? Dan gaat de verleningsprocedure in, waarin uw octrooiaanvraag al dan niet goedgekeurd wordt. Onze experts helpen u bij de stappen voor het verkrijgen van een octrooi. Hoe dit gaat, kan per land verschillen.

Dit zijn de twee belangrijkste systemen:

1. Examinatiesysteem

In een examinatiesysteem kijkt de octrooiverlenende instantie inhoudelijk of uw aanvraag voldoet aan de eisen van nieuwheid, inventiviteit, en industriële toepasbaarheid. Hiervoor doet een examiner een nieuwheidsonderzoek om de stand van de techniek te bepalen. Vervolgens gaat hij in discussie met u of uw NLO octrooigemachtigde totdat er overeenstemming is over de octrooieerbaarheid. Zonder die overeenstemming wordt het octrooi niet verleend.

2. Registratiesysteem

In een zogenaamd registratiesysteem kijkt de octrooiverlenende instantie alleen of uw aanvraag voldoet aan de wettelijke vormvereisten. Meestal wordt er wel een nieuwheidsonderzoek gedaan, maar de uitkomst daarvan heeft geen directe consequenties voor de verlening van het octrooi.

De meeste landen (de Verenigde Staten, China, Japan, etc…) hebben een examinatiesysteem, net als Europa. In Nederland is een registratiesysteem van kracht.

Na verlening

Wanneer uw octrooi is goedgekeurd zijn er enkele vervolgstappen nodig:

  • Valideren
    Heeft het Europees Octrooibureau (EOB) u een Europees octrooi verleend? Dan is de volgende stap: aangeven in welke Europese landen u uw octrooi rechtsgeldig wilt maken. Per land laat u uw octrooi valideren.

  • Instandhouding octrooi
    Al uw octrooien en octrooiaanvragen moeten in stand gehouden worden. Hiervoor moet een jaarlijkse instandhoudingstaks betaald worden. Wij bieden de service om de actuele bedragen, betalingstermijnen en vervaldata van de jaartaksen wereldwijd voor u te bewaken en zorgt te dragen voor een tijdige betaling.

  • Mutaties van een octrooi
    Een octrooi is een intellectueel eigendomsrecht dat verleend is aan een eigenaar (octrooihouder). Na verlening kunnen mutaties optreden, zoals naam-en adreswijzingen of u kan uw octrooi overdragen (verkopen) of licentiëren aan een licentienemer.

U kunt hier octrooiovereenkomsten meer lezen over hoe wij u kunnen bijstaan bij het opstellen van de contracten hiervoor, en hier IP Services over onze services na verlening van uw octrooi.

Heeft u een vraag?

Bij alles wat bij een octrooi komt kijken, ondersteunt NLO u. Heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen met een van onze experts.