close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Opposities

Oppositie tegen een verleend Europees octrooi

Nadat uw octrooi is gevalideerd en uw uitvinding eindelijk de noodzakelijke bescherming geniet, bestaat er nog steeds een kans dat een concurrent uw octrooi aanvecht om dit ongeldig te laten verklaren. Of misschien bent u degene die het octrooi van een concurrent wilt laten herroepen en een oppositieprocedure wilt starten? In beide gevallen is een goede vertegenwoordiging belangrijk: NLO kan u bijstaan met beproefde oppositiestrategieën - een dienst die weinig octrooibureaus bieden.

NLO beschikt over experts die thuis zijn in een groot aantal sectoren en wij zijn gespecialiseerd in complexe oppositieprocedures. Onze octrooigemachtigden hebben met succes bijna duizend octrooien verdedigd en aangevochten. Met onze technische vakkennis en uitgebreide ervaring op het gebied van oppositie kunnen wij u helpen vast te stellen met welke bewijzen en wijzigingen uw zaak de meeste kans van slagen heeft.

Opposition EPO

Een breed scala aan strategieën

Een Europees octrooi kan, zelfs nadat dit is verleend, door derden worden aangevochten door bij het Europees Octrooibureau (EOB) een oppositieprocedure te starten. Tijdens deze formele procedure legt u uw zaak voor aan een panel van drie technisch geschoolde onderzoekers van het EOB. Zij bekijken de zaak vanuit een EOB (technisch)-oogpunt en beoordelen de stukken die u en de partij of partijen die oppositie voeren inbrengen.

Een formele oppositie, waarbij verschillende partijen tegenover elkaar staan, verschilt sterk van een onderzoeksprocedure, waarbij de onderzoeker en de partij die een octrooi aanvraagt beide kijken naar de toelaatbaarheid van de inhoud. Bij een oppositie wordt elk bewijsstuk door de andere partij aangevochten en onder de loep gelegd en het verrassingselement kan voor beide partijen zeer waardevol zijn.

Oppositie kan een reële bedreiging vormen

In de negen maanden nadat uw Europese octrooi is verleend, bestaat de kans dat een concurrent een oppositie instelt om uw octrooi te laten herroepen of dit sterk te wijzigen. Wanneer een dergelijke oppositieprocedure bij het Europees Octrooibureau wordt gestart, wordt een octrooi in 30% van de gevallen herroepen en wordt 40% van de octrooien in beperkte vorm in stand gehouden (jaarverslagen EOB). Dit houdt in dat slechts 30% van de aangevochten octrooien ongewijzigd blijft. De octrooigemachtigden van NLO kunnen u in deze periode helpen uw octrooi te verdedigen en kunnen de potentiële risico's voor uw onderneming in kaart brengen die een beperking van het octrooi met zich meebrengt.

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over onze oppositieprocedures? Of wilt u een oppositie instellen? Neem contact op met Marion Bruin.

Artikelen over opposities