Advies

Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) zoals octrooien, zijn geen doel op zichzelf, maar dienen een doel: bijvoorbeeld het weren van concurrenten of het genereren van licentie-inkomsten. Wij adviseren u zodanig dat uw intellectuele eigendomsrechten, en de inspanningen die nodig zijn om ze te verkrijgen, passen bij uw strategie. 

 

De Innovatiebox

De Innovatiebox is een fiscaal instrument van de Nederlandse overheid om innovatie door in Nederland gevestigde bedrijven te stimuleren. Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk, maar de regeling is nauw verwant aan innovatie en ondernemen wat onder het Ministerie van Economische Zaken valt. Voor 2017 zijn wijzigingen aangekondigd rondom de Innovatiebox.

Lees meer

Vrijgave-onderzoek (of: Freedom-to-operate search)

Een vrijgaveonderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden om een product op de markt te brengen of een proces toe te passen waarbij rekening wordt gehouden met de octrooien van derden en het risico op inbreuk op deze octrooien te minimaliseren. Vrijgave wordt ook wel 'Freedom to Operate' (FTO) genoemd.

Lees meer

Patent Landscaping

Door het octrooilandschap in kaart te brengen verkrijgt u waardevolle bedrijfsinformatie (business intelligence). U komt meer te weten over de technische sector waarin u actief bent; wie zijn uw concurrenten en welke octrooiaanvraagstrategieën volgen zij? Hiermee verkrijgt u inzicht in hoe uw octrooiportfolio op te bouwen.

Lees meer

Portfoliomanagement

Portfoliomanagement is het maximaliseren van de toegevoegde waarde van een octrooiportfolio binnen een gegeven budget. NLO beheert uw octrooiportfolio door de toegevoegde waarde van uw octrooien vast te stellen, te selecteren welke uitvindingen voor octrooi in aanmerking komen, de vervolgstrategie na het prioriteitsjaar te bepalen en te beoordelen in welke landen octrooibescherming gewenst is.

Lees meer

Audit

Een intellectuele eigendomsaudit is een onderzoek dat inzicht geeft in de actuele status van de intellectuele eigendomsportfolio (merken, octrooien, modellen en domeinnamen) van een onderneming.

Lees meer

Alternatieven voor octrooien

Het octrooirecht is niet in alle gevallen de meest optimale manier om uw innovaties te beschermen. Soms is het ook niet mogelijk om een octrooi aan te vragen. Topografierecht (ook wel chipsrecht genoemd) gebruiksmodellenrecht en het auteursrecht bieden eveneens kansen uw intellectuele eigendom te beschermen.

Lees meer

Werken bij

Regelmatig zijn wij op zoek naar mensen die ons kantoor komen versterken. Bent u geïnteresseerd in een carrière bij NLO? Kijk dan voor meer informatie op onze werken bij website 

IE in de praktijk

Intellectuele Eigendom is een waardevol bezit. Van start-up tot marktleider, met een uitgekiende strategie voegen octrooien, merken en/of modellen waarde toe aan elk bedrijf.

 

Voorbeelden van  succesvolle IE-strategieën leest u op onze pagina ‘Cases’. Lees meer.