Het Unitair Octrooi

Er wordt op Europees niveau hard gewerkt aan veranderingen rond het unitair octrooi. Kort samengevat: de oude ‘bundels’ met octrooien in afzonderlijke EU-lidstaten worden vervangen door één octrooi met eenheidswerking in alle deelnemende EU-lidstaten. Dat biedt grote kansen, maar zoals altijd zijn zorgvuldigheid en voorzichtigheid geboden. De specialisten van NLO helpen u bij het optimaliseren van nieuwe aanvragen en van uw bestaande portefeuille.

 

Over het Unitair Octrooi

Het unitaire Europese octrooisysteem wordt een aanvulling op het bestaande Europese octrooisysteem en het beheer komt, net als nu, in handen van het Europees Octrooibureau (EOB).

Lees meer

Het Eengemaakt Octrooigerecht

Nieuw is de geschillenregeling. Geschillen moeten straks worden voorgelegd aan het Europees Octrooigerecht. Een nieuwe instantie met lokale, regionale en centrale afdelingen en een eigen Hof van Beroep.

Lees meer

NLO's diensten

De komst van het unitair octrooi heeft consequenties voor nieuwe en bestaande situaties. Onder andere door de komst van het Europese Octrooigerecht en door bijvoorbeeld de mogelijkheid om juist níet te kiezen voor een unitair octrooi. NLO biedt een aantal specifieke diensten met betrekking tot het unitair octrooi aan.

Lees meer

Werken bij

Regelmatig zijn wij op zoek naar mensen die ons kantoor komen versterken. Bent u geïnteresseerd in een carrière bij NLO? Kijk dan voor meer informatie op onze werken bij website 

Intellectuele Eigendom en de praktijk

Intellectuele Eigendom is een waardevol bezit. Van start-up tot marktleider, met een uitgekiende strategie voegen octrooien, merken en/of modellen waarde toe aan elk bedrijf.

 

Voorbeelden van  succesvolle IE-strategieën leest u op onze pagina ‘Cases’. Lees meer.