Het Unitair Octrooipakket

Europa staat op het punt om het octrooisysteem drastisch te verbeteren. Kort samengevat: de oude ‘bundels’ met octrooien in afzonderlijke EU-lidstaten worden aangevuld met één uniform octrooi dat geldig is in alle deelnemende EU-lidstaten.

Stand van zaken en belangrijke feiten

Het Unitair Octrooipakket treedt in werking zodra 13 EU-lidstaten, waaronder de drie grote staten Frankrijk, het VK en Duitsland, de Overeenkomst betreffende het Eengemaakt Octrooigerecht hebben geratificeerd. Tot op heden is de overeenkomst al door 11 staten geratificeerd en verschillende andere staten zijn bezig met het ratificatieproces. Op dit moment zijn we in afwachting van ratificatie van de Overeenkomst door Duitsland en het VK. De Brexit veroorzaakt vertraging en onzekerheid over de ratificatieprocedure van het Verenigd Koninkrijk. De Overeenkomst zal drie maanden nadat deze beide landen het geratificeerd hebben in werking treden. Dan is het mogelijk om Unitaire Octrooien te verkrijgen en geschillen voor te leggen aan het Eengemaakt Octrooigerecht. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van het Unitair Octrooipakket.

Lees meer

Het Unitair Octrooi in de praktijk

Het unitair Europees octrooisysteem biedt een octrooi met eenheidswerking in alle deelnemende staten. Het systeem is een aanvulling op het huidige Europese octrooisysteem en wordt beheerd door het Europees Octrooibureau.

Lees meer

Welke octrooistrategie gaat u volgen?

Het Unitair Octrooi en het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) bieden geweldige mogelijkheden, maar zoals altijd zijn zorgvuldigheid en voorzichtigheid geboden. Houders van Europese octrooien die geen Unitaire Octrooien zijn, kunnen de keuze laten registreren om dit Europees octrooi niet onder de jurisdictie van het EOG te laten vallen tijdens de volledige looptijd van dat octrooi. De specialisten van NLO kunnen u helpen bij het optimaliseren van nieuwe aanvragen en van uw bestaande portefeuille.

Lees meer

Het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) in de praktijk

Uitspraken van het EOG zullen direct uitvoerbaar zijn in alle deelnemende staten. Het EOG wordt opgezet als een nieuwe organisatie met lokale afdelingen in de deelnemende lidstaten.

Lees meer

Werken bij

Regelmatig zijn wij op zoek naar mensen die ons kantoor komen versterken. Bent u geïnteresseerd in een carrière bij NLO? Kijk dan voor meer informatie op onze werken bij website 

IE in de praktijk

Intellectuele Eigendom is een waardevol bezit. Van start-up tot marktleider, met een uitgekiende strategie voegen octrooien, merken en/of modellen waarde toe aan elk bedrijf.

 

Voorbeelden van  succesvolle IE-strategieën leest u op onze pagina ‘Cases’. Lees meer.