Het Unitair Octrooipakket

Europa is bezig het octrooisysteem drastisch te verbeteren. Kort samengevat: de oude ‘bundels’ met octrooien in afzonderlijke EU-lidstaten worden aangevuld met één uniform octrooi dat geldig is in alle deelnemende EU-lidstaten.

Stand van zaken en belangrijke feiten

Het Unitair Octrooipakket treedt in werking zodra 13 EU-lidstaten, waaronder de drie grote staten Frankrijk, het VK en Duitsland, de Overeenkomst betreffende het Eengemaakt Octrooigerecht hebben geratificeerd. Al meer dan 15 lidstaten hebben de Overeenkomst geratificeerd.

 

Op dit moment zijn we dan ook in afwachting van ratificatie van de Overeenkomst door Duitsland en het VK. De Brexit veroorzaakte vertraging in de ratificatieprocedure van het Verenigd Koninkrijk, maar die ratificatie is nu dichtbij. Dan is het wachten op Duitsland, waar een gerechtelijke procedure is aangespannen die voor vertraging en onzekerheid zorgt.

 

De Overeenkomst zal drie maanden nadat Duitsland heeft geratificeerd in werking treden. Dan is het mogelijk om Unitaire Octrooien te verkrijgen en geschillen voor te leggen aan het Eengemaakt Octrooigerecht. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van het Unitair Octrooipakket.

Lees meer

Het Unitair Octrooi in de praktijk

Het unitair Europees octrooisysteem biedt een octrooi met eenheidswerking in alle deelnemende staten. Het systeem is een aanvulling op het huidige Europese octrooisysteem en wordt beheerd door het Europees Octrooibureau.

Lees meer

Welke octrooistrategie gaat u volgen?

Het Unitair Octrooi en het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) bieden interessante mogelijkheden, maar zoals altijd zijn zorgvuldigheid en voorzichtigheid geboden. Binnenkort zijn er voor octrooibescherming in de deelnemende EU-landen drie mogelijkheden: een unitair octrooi met centrale rechtspraak bij het EOG, een klassieke bundel nationale octrooien met centrale rechtspraak, en een bundel met afzonderlijke nationale rechtspraak. De specialisten van NLO kunnen u helpen bij het optimaliseren van nieuwe aanvragen en van uw bestaande portefeuille.

Lees meer

Het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) in de praktijk

Uitspraken van het EOG zullen direct uitvoerbaar zijn in alle deelnemende staten. Het EOG wordt opgezet als een nieuwe organisatie met lokale afdelingen in de deelnemende lidstaten.

Lees meer

Werken bij

Regelmatig zijn wij op zoek naar mensen die ons kantoor komen versterken. Bent u geïnteresseerd in een carrière bij NLO? Kijk dan voor meer informatie op onze werken bij website 

IE in de praktijk

Intellectuele Eigendom is een waardevol bezit. Van start-up tot marktleider, met een uitgekiende strategie voegen octrooien, merken en/of modellen waarde toe aan elk bedrijf.

 

Voorbeelden van  succesvolle IE-strategieën leest u op onze pagina ‘Cases’. Lees meer.