Het Unitair Octrooi in de praktijk

Het Unitair Octrooi wordt een speciaal soort Europees octrooi. Het zal worden verleend door het EOB na dezelfde verleningsprocedure die momenteel van toepassing is, overeenkomstig het Europees Octrooiverdrag (EOV). Bij de verlening van een Europees octrooi kan de octrooihouder ervoor kiezen het octrooi te laten valideren als een Europees octrooi met eenheidswerking oftewel ‘Unitair Octrooi’. Met betrekking tot de deelnemende EU-landen kan de octrooihouder kiezen tussen een Unitair Octrooi en een klassiek Europees bundeloctrooi.

 

Fig. 1 illustreert een voorbeeld van het huidige Europese octrooiverleningsproces. Een octrooiaanvraag wordt ingediend bij het EOB die het octrooi verleent na een onderzoek te hebben uitgevoerd. Vervolgens valideert de octrooihouder het octrooi in elke gewenste lidstaat apart. In het voorbeeld in de illustratie wordt het octrooi gevalideerd in Nederland, het VK, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. In totaal zijn er 38 lidstaten waarin het octrooi gevalideerd kan worden. Na validatie levert elk octrooi in elk land een apart recht op.


 

 

Fig. 2 illustreert een voorbeeld van het Europese octrooiverleningsproces wanneer gebruik wordt gemaakt van het nieuwe Europees octrooi met eenheidswerking. In dit geval worden alle deelnemende EU-landen afgedekt door het Unitair Octrooi. Het octrooi kan daarnaast worden gevalideerd in alle gewenste landen die niet meedoen met het unitair octrooisysteem. Om bijvoorbeeld octrooibescherming in niet-EU land Zwitserland te verkrijgen, moet het octrooi nog steeds apart in dat land worden gevalideerd.

 

Als de aanvrager een Unitair Octrooi wenst, moet deze binnen een maand na de publicatiedatum van de verlening van het Europese octrooi een verzoek tot eenheidswerking indienen. De eenheidswerking van een verleend Europees octrooi wordt dan geregistreerd in een nieuw unitair octrooiregister dat wordt beheerd door het EOB. Daarna wordt het octrooi behandeld als een enkelvoudig recht dat eenheidsoctrooibescherming geeft en in alle deelnemende lidstaten dezelfde werking heeft. Het octrooi is een enkelvoudige eigendomseenheid. Beperking, overdracht, herroeping of verval gebeurt alleen in alle deelnemende lidstaten tegelijkertijd.

 

De instandhoudingstaks voor het Unitair Octrooi wordt betaald aan het EOB. Het bedrag van de instandhoudingstaks zal gebaseerd worden op de som van de instandhoudingstaksen die gevraagd worden door de landen die momenteel deel uitmaken van de top vier (DE, FR, VK, NL). Hierdoor variëren de instandhoudingstaksen van ongeveer € 130 in jaar 2 tot € 1.270 in jaar 10, om daarna sterker te stijgen tot € 4.950 in jaar 20.

 

Op elk moment kent het unitair octrooi één set claims die toepasselijk is voor alle deelnemende lidstaten. Daarom hebben wijzigingen in de claims en nietigheidsacties hetzelfde gevolg voor alle deelnemende lidstaten.

Neem contact op

Werken bij

Regelmatig zijn wij op zoek naar mensen die ons kantoor komen versterken. Bent u geïnteresseerd in een carrière bij NLO? Kijk dan voor meer informatie op onze werken bij website 

IE in de praktijk

Intellectuele Eigendom is een waardevol bezit. Van start-up tot marktleider, met een uitgekiende strategie voegen octrooien, merken en/of modellen waarde toe aan elk bedrijf.

 

Voorbeelden van  succesvolle IE-strategieën leest u op onze pagina ‘Cases’. Lees meer.