Unitair Octrooi

Het unitair octrooi wordt een speciaal soort Europees octrooi. Het zal worden verleend door het Europees Octrooibureau (EOB) na dezelfde verleningsprocedure die momenteel van toepassing is, overeenkomstig het Europees Octrooiverdrag (EOV). Bij de verlening van een Europees octrooi kan de octrooihouder ervoor kiezen het octrooi te laten valideren als een octrooi met eenheidswerking, oftewel ‘unitair octrooi’. De octrooihouder kan kiezen tussen een unitair octrooi, een klassiek Europees bundeloctrooi of een combinatie van beide.

 


 

Fig. 1 illustreert een voorbeeld van een Europees octrooiverleningproces zoals het momenteel verloopt. Een octrooiaanvraag wordt ingediend bij het Europees Octrooibureau, die het verleent na een onderzoek te hebben uitgevoerd. Na de verlening valideert de eigenaar het octrooi in elke gewenste lidstaat apart. In de illustratie is gekozen voor Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. In totaal zijn er 38 lidstaten waarin het Europees octrooi kan worden gevalideerd. In elk land levert dit een apart recht op.
 

Fig. 2 illustreert een voorbeeld van een octrooiverleningproces wanneer gebruik wordt gemaakt van het nieuwe Europees octrooi met eenheidswerking. In dit geval worden de deelnemende EU lidstaten afgedekt door een enkele validatie van een unitair octrooi. Het octrooi kan daarnaast worden gevalideerd in de niet-EU landen en EU-landen die niet meedoen met het unitair octrooisysteem. Bijvoorbeeld, om octrooibescherming in niet-EU land Zwitserland te verkrijgen, moet het octrooi nog steeds apart in dat land worden gevalideerd.

 

Als de aanvrager een unitair octrooi wenst, moet deze binnen een maand na de publicatiedatum van de verlening van het Europese octrooi een verzoek tot omzetting indienen. De eenheidswerking van een verleend Europees octrooi wordt dan geregistreerd in een nieuw unitair octrooiregister dat wordt beheerd door het Europees Octrooibureau. Daarna wordt het octrooi behandeld als een enkelvoudig recht dat eenheidsoctrooibescherming geeft en in alle deelnemende lidstaten van kracht is. Het octrooi is een enkelvoudige eigendomseenheid. Beperking, overdracht, herroeping of verval gebeurt alleen in alle deelnemende lidstaten tegelijkertijd.

 

De instandhoudingstaks wordt betaald aan het EOB in plaats van aan de nationale octrooibureaus, zoals nu het geval is. De tarieven voor unitaire octrooien zijn nog niet bepaald. De algemene verwachting is echter dat de instandhoudingstaks voor een unitair octrooi ongeveer vijf of zes keer een nationale instandhoudingstaks bedraagt.

 

Een mogelijk risico voor houders van unitaire octrooien is dat een unitair octrooi in één enkele rechtszaak ongeldig kan worden verklaard, wat dan geldt voor alle deelnemende lidstaten. Wanneer het Europees Octrooigerecht operationeel is geworden, kan dit nadeel echter ook voor klassieke Europese bundeloctrooien gelden.

 

Het unitair octrooisysteem zal niet beschikbaar zijn voor alle Europese landen. Alleen EU-lidstaten mogen deelnemen aan het unitair octrooisysteem en een aantal EU-lidstaten doet in eerste instantie niet mee. Op dit moment wordt verwacht dat unitaire octrooien geldig worden in alle EU-lidstaten behalve Spanje. Landen als Zwitserland, Turkije en Noorwegen zijn geen EU-lidstaten en kunnen niet deelnemen aan het unitair octrooisysteem.

 

NLO heeft professionals die over uitgebreide kennis van het unitair octrooi en het Eengemaakt Octrooigerecht beschikken en die een advies op maat kunnen gevenvoor uw bedrijf. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.

Neem contact op

Werken bij

Regelmatig zijn wij op zoek naar mensen die ons kantoor komen versterken. Bent u geïnteresseerd in een carrière bij NLO? Kijk dan voor meer informatie op onze werken bij website 

Intellectuele Eigendom en de praktijk

Intellectuele Eigendom is een waardevol bezit. Van start-up tot marktleider, met een uitgekiende strategie voegen octrooien, merken en/of modellen waarde toe aan elk bedrijf.

 

Voorbeelden van  succesvolle IE-strategieën leest u op onze pagina ‘Cases’. Lees meer.