close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Barend van de Wal

Barend van de Wal

Nederlands en Europees Octrooigemachtigde
Bij NLO adviseer ik mijn cliënten over alle techniek-gerelateerde aspecten van octrooien, voornamelijk in werktuigbouw gerelateerde vakgebieden. Zo stel ik octrooiaanvragen op en verdedig ik deze vervolgens bij octrooiverlenende instanties.

Expertise

  • Werktuigbouw
  • Computers/Software

Daarnaast begeleid ik, in samenwerking met onze lokale agenten, het verleningsproces van buitenlandse vervolgaanvragen in o.a. de VS, China, Zuid-Korea, Taiwan en Japan, om een samenhangende octrooiportefeuille op te bouwen voor de cliënt. Ik geef regelmatig een inschatting of een uitvinding octrooieerbaar is en over de geldigheid van octrooien van derden en hoe eventueel om zulke octrooien heen kan worden gewerkt.

Het bespreken met cliënten welk belang zij hebben bij IE-bescherming is in de ruim 10 jaar dat ik dit vak uitoefen nooit gaan vervelen.

Voor elke nieuwe uitvinding leer ik bij over een vakgebied zodat ik aan kan geven welke aspecten de uitvinding nieuw en inventief maken. Zowel de variatie in techniek als het overleg met de cliënt over wat hij met de IE-rechten wil bereiken (bijvoorbeeld aantrekken van investeerders, en/of het van de markt weren van concurrenten) houden het werk afwisselend en geven mij voldoening.

Opleiding

  • MSc. Computing Science, specialisatie beeldverwerking en herkenning
  • Deltapatents

Talen

  • Nederlands
  • Engels

Expertise

Werktuigbouw – o.a. offshore industrie, elektrische voertuigen, drones, medische apparatuur, lithografische machines en uitvindingen op het gebied van land- en tuinbouwindustrie. Computer geïmplementeerde uitvindingen – o.a. aansturing van processen met behulp van een computer.

Publications