Een van de manieren waarop bedrijven hun waren en diensten kunnen laten onderscheiden van de waren en diensten van concurrenten is door middel van een merk. Volgens de wet is een merk een onderscheidingsteken. Tekens die kunnen onderscheiden en daarmee een merk kunnen vormen zijn onder andere namen, logo’s, kleuren en zelfs geluiden.

Eén van de vereisten voor het verkrijgen van een geregistreerd merkenrecht is dat het teken vatbaar moet zijn voor grafische weergave en dat de grafische weergave duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. In een uitspraak van het Europese Hof is bepaald dat in het geval van een geluidsmerk aan deze voorwaarden wordt voldaan wanneer het teken wordt voorgesteld door middel van een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten. Geluiden zoals bijvoorbeeld jingles kunnen daarmee worden beschermd als merk.

Herkenbare geluiden zoals de brullende leeuw van Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) en het draaien van een Harley Davidson motor zijn niet direct in een notenbalk te vervatten. Toch blijken dergelijke geluiden in de praktijk prima als onderscheidingsteken voor de consument te kunnen dienen. Europese Merkenbureau (OHIM) lost het probleem van de ontbrekende notenbalk op door geluidsfragmenten in het digitale register op te nemen en gaat daarmee met haar tijd mee. In het register van het OHIM zijn inmiddels ongeveer 140 geluidsmerken geaccepteerd ter registratie. Ongeveer 30 van deze merken zijn niet voorzien van notenbalk maar van een geluidsfragment en/of geluidsgrafiek. Ook buiten de EU worden steeds meer geluidsmerken geaccepteerd. Zo accepteerde de Canadese merkeninstantie onlangs voor het eerst een geluidsmerk ter registratie, te weten de brullende leeuw van Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Als een geluidsgolf verspreidt de mogelijkheid tot registratie van geluidsmerken zich nu over de rest van de wereld.