close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Wendy Pang Danone NLO
Klant cases 23 mei 2016

Het bewaken en versterken van de merken van Danone

Toen Isaac Carasso Danone oprichtte maakten Spaanse artsen kennis met de gezondheidseffecten van yoghurt. De yoghurt werd vernoemd naar Daniël, de zoon van de oprichter, die in het Catalaans de bijnaam ‘Danon’ had. De merknaam werd vanaf dat moment een bezit van onschatbare waarde.

Als hoofd IE van drie productafdelingen van Danone is het doel van Wendy Pang om de merken van Danone te bewaken en sterker te maken en er zo voor te zorgen dat ze ook in de toekomst bijdragen aan het succes van het bedrijf. “Een groot deel van mijn werk bij Danone wordt niet gestuurd door IE op zich, maar draait om het gebruik van IE om bedrijfsdoelstellingen te behalen.”

Wat zijn, in het kader van uw bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen van Danone, de belangrijkste onderwerpen op uw agenda en wat zijn uw doelen voor de komende jaren?

“Bovenaan staat risicomanagement en risicovermindering, daarna komt opbouwen van sterkere merken en een sterke reputatie voor Danone. Iedereen is zich nu bewust van risicomanagement. We weten natuurlijk heel goed hoe we moeten omgaan met de standaardaspecten van risicomanagement, zoals vrijgave en zorgen dat we geen inbreuk maken op de rechten van derden. Maar een ander aspect is proberen vast te stellen, of er verborgen risico's zijn, wat een uitdaging kan zijn in een mondiale organisatie zoals Danone. We moeten ervoor zorgen dat lokale bedrijven zich bewust zijn van de overeenkomsten die wereldwijd of regionaal zijn gesloten en dat zij die naleven en andersom. De potentiële schade als gevolg van dergelijke risico's in het licht van procesvoering of terugroepen van producten kan enorm zijn, vandaar de prominente posïtie op mijn agenda.”

Met betrekking tot het tweede punt op uw agenda, hoe draagt u als IE-jurist bij aan het opbouwen van sterkere merken?

“Opbouwen van sterkere merken vraagt om samenwerking tussen ons team en de lokale en mondiale bedrijfsteams. Een aspect daarvan is hen voorlichten over IE-zaken en het werk van ons team, zodat we niet alleen gezien worden als mensen aan wie zij opdracht kunnen gegeven om merken te registeren. Een ander aspect van onze samenwerking met het bedrijf heeft betrekking op het eruit halen van onze belangrijkste merken en samen met de mensen die deze merken ontwikkelen bepalen welke elementen van dat merk volgens hen centraal staan. We werken nauw samen met de marketingteams om te bepalen waarin we derden willen tegenhouden en met dat in gedachten kunnen we gezamenlijk vaststellen welke elementen van hun merk het belangrijkste voor hen zijn. Vervolgens beslissen we hoe we deze elementen in het vervolg kunnen bewaken en opbouwen. Naast passende IE-bewaking van deze elementen betekent het dat wij anderen tegenhouden om deze elementen te gebruiken, maar ook dat wij van onze kant strikt toezien op de variaties op deze hoofdelementen die lokale teams mogen gebruiken.”

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen waar u voor staat bij het managen van een mondiale IE-portefeuille?

“Het mondiale aspect van het werk is zeker een belangrijke uitdaging. Vaak werken onze primaire interne klanten op mondiaal niveau; ze rollen bijvoorbeeld een wereldwijde campagne uit in verschillende landen. Nu willen de teams in deze landen soms hun eigen weg gaan en bepaalde lokale elementen toevoegen. Dat kan voor een zekere mate van conflict zorgen tussen de mondiale en lokale teams. Voor ons kan dat een uitdaging zijn, omdat ze allebei onze klanten zijn.”

Zoekt u naar een goed gevecht?

“Het is goed om af en toe een gevecht te hebben met veel publiciteit, maar je moet het juiste gevecht kiezen om de reputatie op te bouwen die je nastreeft. Een grote, succesvolle zaak maakt het dan veel makkelijker om potentiële toekomstige conflicten aan te pakken, omdat de tegenpartij eerder een gevecht uit de weg zal gaan wanneer je bijvoorbeeld een sommatiebrief stuurt. Ik moet overigens wel duidelijk zijn: het is zeker niet het doel van een in-house IE-jurist om steeds processen te voeren. Dat zou erg duur worden. We blijven proberen onze zaken langs de alternatieve weg op te lossen, zoals schikkingen en gesprekken. Maar als het nodig is om een groot gevecht aan te gaan om sommige van onze merken sterker te maken, ben ik daar klaar voor.”

Artikel 'Bewaken en versterken van de merken van Danone'
pdf - 438.53 KB