Diensten

Advies

Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) zoals octrooien, zijn geen doel op zichzelf, maar dienen een doel: bijvoorbeeld het weren van concurrenten of het genereren van licentie-inkomsten. Wij adviseren u zodanig dat uw intellectuele eigendomsrechten, en de inspanningen die nodig zijn om ze te verkrijgen, passen bij uw strategie. 

Lees meer

Aanvragen en valideren

Om rechten te ontlenen aan uw octrooi, dient u deze te laten registreren in de daartoe bestemde officiële registers.

Lees meer

Bewaken en handhaven

Na het verkrijgen van een octrooi is het belangrijk om uw octrooi te beschermen en te bewaken. Of om op de hoogte te blijven van octrooirechten van derden. NLO heeft hiervoor alle capaciteiten in huis. Denkt u aan voortdurende controle van de registers en het voeren van opposities.

Lees meer

Contracten en overeenkomsten

Als u uw Intellectuele Eigendom beschermt, op enige wijze commercieel benut of zodra er derden bij betrokken raken doet u er verstandig aan afspraken te maken. Deze afspraken legt u vast in een overeenkomst, akte of contract. Bij het onderhandelen, ontwerpen en opstellen van diverse typen IE-gerelateerde contracten kan NLO u ter zake ondersteunen en adviseren.

Lees meer

Het Unitair Octrooi

Er wordt op Europees niveau hard gewerkt aan veranderingen rond het unitair octrooi. Kort samengevat: de oude ‘bundels’ met octrooien in afzonderlijke EU-lidstaten worden vervangen door één octrooi met eenheidswerking in alle deelnemende EU-lidstaten. Dat biedt grote kansen, maar zoals altijd zijn zorgvuldigheid en voorzichtigheid geboden. De specialisten van NLO helpen u bij het optimaliseren van nieuwe aanvragen en van uw bestaande portefeuille.

Lees meer

Werken bij

Regelmatig zijn wij op zoek naar mensen die ons kantoor komen versterken. Bent u geïnteresseerd in een carrière bij NLO? Kijk dan voor meer informatie op onze werken bij website 

IE in de praktijk

Intellectuele Eigendom is een waardevol bezit. Van start-up tot marktleider, met een uitgekiende strategie voegen octrooien, merken en/of modellen waarde toe aan elk bedrijf.

 

Voorbeelden van  succesvolle IE-strategieën leest u op onze pagina ‘Cases’. Lees meer.