close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Golden Gate Bridge

Amerikaanse octrooiaanvragen

Het vastleggen van intellectuele eigendomsrechten in de Verenigde Staten kan u veel voordelen opleveren. NLO heeft een eigen team van Amerikaanse octrooigemachtigden die bevoegd zijn om rechtstreeks met het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau (USPTO) te werken. Zij helpen u graag met octrooiaanvragen en procesvoering, zodat uw portefeuille in de VS maximale bescherming geniet.

Amerikaanse octrooigemachtigden

De Amerikaanse octrooigemachtigden van NLO kunnen alle aspecten van octrooirecht en octrooiaanvragen in de Verenigde Staten voor u afhandelen. Zij stellen voor elke klant de effectiefste octrooistrategie op en hebben veel ervaring in tal van technologiesectoren. Wij hebben zelfs een voormalig onderzoeker van Amerikaanse octrooien in ons team. Onze experts zijn natuurlijk altijd op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving en zij informeren u via blogs en informatiesessies over eventuele wijzigingen die voor uw octrooiportefeuille en uw onderneming van belang zijn.

Het team werkt vanuit ons NLO-kantoor in Den Haag. Hierdoor kunnen zij nauwer samenwerken met onze Europese klanten en krijgen zij een completer beeld van de doelstellingen. Dit komt de strategie ten goede.

Onze Amerikaanse octrooigemachtigden helpen u met:

  • het bepalen van uw octrooistrategie in de VS
  • het opstellen van octrooiaanvragen
  • het indienen van octrooiaanvragen
  • het opvolgen van octrooiaanvragen
  • advies over octrooi-inbreuk
  • advies over nietigverklaring
  • strategiebepaling en ondersteuning bij procesvoering
US Patents
NLO weet precies wat de commerciële behoeften van haar klanten zijn en verkrijgt waterdichte octrooibescherming in zowel binnen- als buitenland
IAM Patent 1000, 2020 -

Amerikaanse octrooiaanvragen

Onze octrooigemachtigden werken nauw samen met uw onderneming en helpen u de volgende VS-specifieke vragen te beantwoorden:

Is mijn uitvinding octrooieerbaar in de Verenigde Staten (ook al is dit in Europa niet het geval)?
Uitvindingen in een aantal categorieën (bedrijfsvoeringsmethodes, software, chirurgische methodes) zijn niet octrooieerbaar in Europa, maar wel in de VS. Zelfs openbare informatie kan in de VS het onderwerp van een octrooiaanvraag worden (als de aanvraag binnen een jaar wordt ingediend).

Wat is de beste indieningsstrategie?
In sommige gevallen bent u verplicht om uw octrooiaanvraag eerst in de VS in te dienen (bijvoorbeeld als de uitvinding in de VS is gedaan), in andere gevallen is het simpelweg beter om het octrooiverleningsproces eerst snel in de VS op te starten. Onze Amerikaanse octrooigemachtigden bepalen samen met u de beste indieningsstrategie in uw specifieke geval en geven aan hoe u het octrooiverleningsproces kunt bespoedigen wanneer u in korte tijd een portefeuille wenst op te bouwen.

Hoe kan ik mijn Amerikaanse octrooiportefeuille het beste opbouwen en in stand houden?
Het Amerikaanse octrooisysteem kent een aantal andere aspecten dan het Europese systeem en als gevolg hiervan heeft u mogelijk een andere strategie nodig om de juiste bescherming voor uw uitvindingen te verkrijgen. Voorbeelden hiervan zijn divisional applications (afgesplitste aanvragen), continuation applications (voortgezette octrooiaanvragen), continuation-in-part applications, varied claim sets in één aanvraag en design octrooien.

Hoe verkrijg ik de beste bescherming voor mijn producten en mijn onderneming?
Zowel in Europa als in de Verenigde Staten dient u uw beschermde producten nauwlettend in de gaten te houden en uw octrooien te handhaven. In de VS bestaat de mogelijkheid dat een schadevergoeding bij opzettelijke inbreuk op een octrooi wordt verdrievoudigd, het is daarom van belang om goed op de hoogte te zijn van de rechten van concurrenten. Ons team kan u op beide fronten van dienst zijn. Onze experts zorgen dat de maximaal haalbare schadevergoeding wordt verkregen als een octrooi moet worden gehandhaafd, voeren een vrijgaveonderzoek uit voordat een belangrijk product op de markt komt en bouwen een sterke positie ten aanzien van niet-inbreuk of nietigheid op om verdrievoudiging van een schadevergoeding te voorkomen bij inbreuk op het octrooi van een concurrent.

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over octrooien in de VS of onze diensten? Neem contact op met onze Amerikaanse octrooigemachtigden.