close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
The Unitary Patent

Het Unitair Octrooi

Meer informatie over het eenheidsoctrooi en het Gerecht voor eenheidsoctrooien
In het huidige systeem moet de aanvrager van een octrooi, nadat dit door het EOB is verleend, het in de landen van zijn keuze valideren en voldoen aan de taks- en taaleisen van al die landen. Momenteel vormen Europese octrooien na verlening in feite een bundeling van nationale octrooien die per land moeten worden gehandhaafd en bewaakt.

Unitair octrooien in de praktijk

De verleningsprocedure voor een Europees octrooi verandert in het nieuwe systeem niet. Wel kan de octrooihouder, nadat het Europees octrooi eenmaal is verleend, kiezen voor een Unitair Octrooi dat in meerdere landen geldig is. Voor landen die hebben besloten niet mee te doen, blijft nationale validatie van een Europees octrooi, volgens de huidige regeling, uitkomst bieden. Het resultaat is een unitair octrooi dat in alle deelnemende landen geldt en, desgewenst, daarnaast een bundeloctrooi voor de niet-deelnemende landen.

Het Unitair Octrooi is niet verplicht. Het blijft mogelijk elke gewenste selectie van landen af te dekken door het octrooi nationaal te valideren in alleen die landen. Hoe u zich kunt voorbereiden op het nieuwe systeem leest u hier.

Geschillen over unitair octrooien

Unitair octrooien vallen binnen de exclusieve bevoegdheid van een nieuw, centraal octrooigerecht, het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG). Het EOG behandelt herroepingen en inbreukzaken. Het krijgt verschillende lokale en regionale afdelingen en drie centrale afdelingen, in Londen (zal worden verplaatst naar een EU-land), München en Parijs. Meer informatie over het Eengemaakt Octrooigerecht vindt u hier.

Deelnemende landen

Wanneer het systeem van start gaat, zal het aanvankelijk betrekking hebben op Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovenië en Zweden. Verwacht wordt dat met de tijd meer landen zullen toetreden, met als opmerkelijke uitzondering Spanje, dat heeft besloten niet aan het systeem deel te nemen. Opgemerkt zij dat de EOG-overeenkomst betrekking heeft op EU-landen. Niet-EU-lidstaten die partij zijn bij het Europees Octrooiverdrag (het huidige systeem) zullen derhalve niet bij het project worden betrokken. Op deze lijst staan het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen en Turkije.

NLO experts over het Unitair Octrooi

Onze collega's Paul Clarkson, Rolf Suurmond, Aleksandra Zwolinska, Stijn van Dongen en Marta Alvarez Guede volgen de recente ontwikkelingen rond het Unitair octrooi op de voet. Voor specifieke vragen over de huidige stand van zaken kunt u contact met hen opnemen.

NLO Webinar Eenheidsoctrooi 

Bereid u voor op het Gerecht voor eenheidsoctrooien! NLO experts Paul Clarkson en Marta Alvarez lopen met u door de huidige situatie en beschikbare opties voor uw octrooien/aanvragen, inclusief de (na)voordelen voor elke optie. Dit webinar werd gehouden op 2 juni en 7 juli 2022.

Inhoud:

  • Wat is EOG
  • Wat is de huidige situatie en wat betekent dit voor u?
  • Verschillende mogelijkheden & strategie
  • Q&A