close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Prodigest NLO
Klant cases 3 dec 2018

SHIME® verteert voedsel op dezelfde manier als mensen

ProDigest simuleert de spijsverteringsprocessen in het menselijk maag-darmkanaal en geeft zo voedingsmiddelenproducenten en farmaceuten de mogelijkheid om in vitro te onderzoeken welk effect hun ingrediënten en geneesmiddelen op de mens hebben. ProDigest is in 2008 ontstaan in de kelder van een laboratorium van de Universiteit Gent. In 2016 en 2017 heeft ProDigest de Deloitte Technology Fast 50-prijs in de categorie Life Sciences gewonnen. Medeoprichters Sam Possemiers en Massimo Marzorati hebben een indrukwekkende groei gerealiseerd met hun contractonderzoek en hebben eveneens de basis gelegd voor verdere groei: “We gaan onze tweede groeifase in en hebben al ideeën voor fases drie en vier.”

Hoe is ProDigest ontstaan?

Sam Possemiers: “Er bestond destijds alleen een prototype van het spijsverteringsmodel en dit werd voornamelijk gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Er was echter interesse vanuit het bedrijfsleven om met behulp van ons model na te gaan wat er precies met voedingsbestanddelen en farmaceutische producten gebeurt in het menselijk lichaam. Wij zagen dit als een kans om klanten die informatie te verschaffen zonder tijdrovende en duurdere dierproeven of interventieonderzoek bij mensen uit te voeren.”
Massimo Marzorati: “Apparatuur voor wetenschappelijk onderzoek is echter niet altijd geschikt voor commerciële toepassingen en de dynamiek binnen een universiteitslaboratorium is niet berekend op de snelheid, efficiëntie en responsiviteit die in het bedrijfsleven vereist is. Daarom hebben we destijds besloten een onderneming op te zetten die zich richtte op contractonderzoek voor het bedrijfsleven. Dit betekende dat we het systeem op operationeel gebied ingrijpend moesten veranderen om de kwaliteit en het kostenplaatje te verbeteren.”
Sam Possemiers: “We werkten tijdens die voorbereidingsfase nog steeds voor de universiteit en we hadden het geluk om vanuit het bedrijfsleven al de eerste opdrachten voor contractonderzoek te krijgen. Hierdoor konden we van ProDigest een onafhankelijke onderneming maken en konden we de tijd nemen om ons model tot een volwaardig platform te ontwikkelen en in onze rol van ondernemer te groeien. Toen we er eenmaal klaar voor waren, konden we meteen op volle sterkte aan de slag.”

 

Shime NLO

Hoe goed bootst het SHIME®-systeem (zie kader) de processen in het menselijk spijsverteringsstelsel na?

Sam Possemiers: “Een goed voorbeeld hiervan is ons werk op het gebied van de vertering van polyfenolen. Dit zijn actieve bestanddelen van veel planten die gezondheidsbevorderende eigenschappen hebben. De activiteit van deze polyfenolen verschilt per persoon: sommige mensen kunnen ze afbreken, andere niet. Dit is afhankelijk van de micro-organismen in hun darmstelsel. We hebben een vergelijkend onderzoek uitgevoerd waarin we polyfenolen aan verschillende mensen gaven en bestudeerden hoe zij deze verteerden. Vervolgens gebruikten we de micro-organismen van deze mensen in ons modelsysteem, en de resultaten waren identiek. Dat vormde het bewijs dat ons model nauwkeurig kan voorspellen wat er in de mens gebeurt.”
Massimo Marzorati: “Klanten gebruiken ons model op allerlei manieren. Soms willen klanten weten of hun werkzame stof, zoals een probioticum of geneesmiddel, stabiel blijft wanneer het wordt blootgesteld aan de omstandigheden in de maag of dunne darm. Andere klanten zijn weer meer geïnteresseerd in darmbacteriën. Een farmaceutisch bedrijf wil bijvoorbeeld onderzoeken of een geneesmiddel wel het beoogde effect heeft als het in de dikke darm aankomt: blijft het middel lang genoeg heel of breken de micro-organismen het af voordat het effect kan hebben?”
Sam Possemiers: “Een grote farmaceut heeft ons model gebruikt om de stabiliteit van geneesmiddelen te onderzoeken. Ze hebben eerst een jaar lang producten bij ons getest waar ook al klinisch onderzoek naar was gedaan. Pas nadat wij hadden aangetoond dat onze resultaten overeenkwamen met die uit het klinisch onderzoek, durfden ze het aan om onbekende samenstellingen bij ons te testen. We hebben veel van dit soort simulatie- en validatieonderzoeken gedaan. 75% van onze klanten doet opnieuw zaken met ons, dus dit is een goede indicatie van de validiteit en kwaliteit van ons model.”

NLO Prodigest

Wie was een van jullie eerste klanten en liggen er op dit moment producten in een supermarkt of apotheek die getest zijn met jullie model?

Sam Possemiers: “Een van onze eerste klanten was Barry Callebaut, ‘s wereld grootste chocoladefabrikant. Zij waren bezig een probiotische chocolade te ontwikkelen met dezelfde gezonde bacteriën die je in bepaalde yoghurtproducten en gefermenteerde dranken vindt en wilden weten of je door een stukje chocolade te eten ook van die gezondheidsvoordelen kon profiteren. Het onderzoek was zeer succesvol. We ontdekten dat de vetten in chocolade een beschermlaag rond de bacteriën vormen, waardoor de bacteriën goed naar de dikke darm kunnen worden vervoerd. Barry Callebaut heeft veelvuldig over deze resultaten en onze technologie gepubliceerd en dat heeft ons meer bekendheid opgeleverd. De probiotische chocolade van Barry Callebaut wordt nog steeds in een aantal landen verkocht. We mogen verder geen namen noemen van klanten of producten, maar alle grote voedingsmiddelenbedrijven en veel geneesmiddelenproducenten zijn terugkerende klanten.”
Massimo Marzorati: “Onze klantenportefeuille is een afspiegeling van de ontwikkelingen op de markt. Toen we tien jaar geleden contact opnamen met farmaceuten over darmbacteriën was er weinig interesse. Tegenwoordig is het een veelbesproken onderwerp. Ons systeem blijkt bijzonder geschikt om moleculen te screenen en zo een beeld te krijgen welk effect een geneesmiddel op darmbacteriën heeft en vice versa. Het is voor farmaceuten een relatief eenvoudige en goedkope manier om te bepalen bij welke moleculen de kans op succes groter is, zodat zij gerichter in onderzoek en ontwikkeling kunnen investeren.”

 

Om ons intellectueel eigendom te beschermen, is het van belang om te bepalen wat door handelsgeheimen wordt beschermd en wat we onder octrooibescherming moeten brengen.

Wat zijn jullie groeiverwachtingen?

Sam Possemiers: “Onze eerste echte groeifase is begonnen toen we in 2012 naar ons eigen laboratorium verhuisden. Sindsdien hebben we elk jaar meer dan 10% groei gerealiseerd en we verwachten dit voorlopig te blijven doen. Maar hoewel contractonderzoek van groot belang voor ons is geweest en altijd zal blijven, is het nooit ons plan geweest om het hierbij te laten. We zijn er altijd van overtuigd geweest dat onze technologie nog veel meer mogelijkheden biedt. Daarom hebben we de afgelopen jaren onze kennis en expertise met betrekking tot darmbacteriën gebruikt om nieuwe producten te ontwikkelen op basis van gezonde bacteriën. We hebben hiervoor een apart bedrijfsonderdeel opgezet en hebben het een incubatieperiode gegeven binnen ProDigest. We werken achter de schermen tot we er klaar voor zijn om onze producten te presenteren.”

 

Zijn jullie al op dit punt aangekomen?

Sam Possemiers: “Jazeker. Er zijn op dit moment twee producten gereed voor de consumentenmarkt en we hebben overeenkomsten met strategische partners gesloten om die producten komend jaar op de markt te brengen. We hebben daarnaast een apart technologieplatform opgezet voor de ontwikkeling van onze eigen geneesmiddelen. ProDigest wordt geleid door Massimo en gaat verder als aparte entiteit binnen onze nieuwe groepsstructuur. De focus blijft hier op contractonderzoek. Ik ga de nieuwe entiteit die de activiteiten voor productontwikkeling overneemt, leiden. We hebben onlangs een lening gekregen van een eerste investeringsfonds en we zijn momenteel bezig met een nieuwe financieringsronde om onze groeiambities te verwezenlijken.”
Massimo Marzorati: “Ook nu is onze groei gebaseerd op ontwikkelingen in de wetenschap en de markt. Al jarenlang worden probiotische stammen gebruikt in voeding en voedingssupplementen en nu zien we een sterke toename van farmaceutische toepassingen. We zijn van mening dat de huidige scheidslijn tussen voeding en farmacologie langzaam verdwijnt. Dit biedt kansen voor ondernemingen die zich richten op het volledige productaanbod waarin bacteriën de gezondheid kunnen bevorderen, van ziektepreventie en -interceptie tot behandeling. Dankzij onze ervaring in beide sectoren, onze wetenschappelijke achtergrond en onze leads die in beide categorieën passen, zijn wij de aangewezen partij om ze samen te brengen.”

prodigest nlo

Jullie gaven aan dat jullie onderzoeksgebied zeer snel groeit. Hoe beschermen jullie je intellectueel eigendom en jullie vrijheid van handelen, ofwel freedom to operate?

Massimo Marzorati: “Toen we met ProDigest begonnen, heeft de Universiteit Gent ons een exclusieve licentie verleend om het model te gebruiken voor industriële toepassingen en om diensten aan het bedrijfsleven te verlenen. Ons werk vereist veel kennis van een groot aantal uiteenlopende onderwerpen en een deskundigheid en kennis van de kneepjes van het vak die vrij onbekend zijn. Tot op heden berust onze bescherming vooral op deze handelsgeheimen. Het werk dat wij doen is uniek en niet eenvoudig te reproduceren door concurrenten.”
Sam Possemiers: “Om ons intellectueel eigendom te beschermen, is het van belang om te bepalen wat door handelsgeheimen wordt beschermd en wat we onder octrooibescherming moeten brengen. We streven ernaar om waar mogelijk octrooien aan te vragen op onze spijsverteringsmodellen en de gerelateerde technologieën die we gaandeweg ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor de nieuwe producten die we vervaardigen. De manier waarop deze producten worden ontwikkeld is echter gebaseerd op ons technologieplatform en de tips and tricks daarvan zijn weer een handelsgeheim. Voor wat betreft onze freedom to operate, we houden actief in de gaten wat anderen in ons onderzoeksgebied doen. Als blijkt dat onze vrijheid van handelen wordt beperkt of we het risico lopen dat deze wordt beperkt door de intellectuele eigendomsrechten van een concurrent, nemen we de nodige maatregelen om dit op te lossen.”

 

Jullie zijn startende ondernemers met een opmerkelijk succesverhaal. Wat is jullie geheim?

Sam Possemiers: “Een duidelijke focus en een weloverwogen strategie om onze onderneming stap voor stap te ontwikkelen. Soms moet je flexibel zijn en de onderneming haar gang laten gaan om de kansen te grijpen die zich onderweg voordoen. Maar ons doel is altijd geweest om een expertisecentrum voor darm- en microbioomonderzoek te worden en we hebben getracht om binnen dat doel zoveel mogelijk te diversifiëren. We gaan nu onze tweede groeifase in, maar dit is zeker niet de laatste. We hebben al een idee over hoe fase drie en vier er uit gaan zien, maar het is nog veel te vroeg om daar over te praten. We hebben het momenteel druk genoeg en gaan pas een stap verder als we er klaar voor zijn.”

 

NLO prodigest
Sam Possemiers & Massimo Marzorati van ProDigest