close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Netics NLO
Klant cases 3 dec 2018

#YoungTalent: Hoe gaat het nu met? Netics

De ondernemer in een start-up is vaak onbevangen en optimistisch, staat open voor nieuwe ideeën en durft nieuwe richtingen in te slaan. Maar het bedrijf is in deze fase ook kwetsbaar. NLO is trots dat het de innovatieve ideeën van jong talent kan helpen beschermen. We vroegen Jong Talent Netics uit een voorgaande editie van Fortify hoe het nu met het bedrijf gaat.

Interview met Hugo Ekkelenkamp en Eldert Besseling van Netics

Baggerslib wordt meestal afgevoerd en gestort als waardeloos afval. NETICS maakt van datzelfde slib waardevolle constructie-elementen zoals de GEOWALL, ingedroogde en tot blokken geperste bagger.

"Onze technologie is zich aan het bewijzen in verschillende projecten. In Engeland hebben we een golfbreker ontworpen om een haven te beschermen, gemaakt van baggerslib uit diezelfde haven. Een project met de nodige uitdagingen, maar de resultaten zijn geweldig. In Drenthe hebben we samen met KWS en het Waterschap Vechtstromen een deel van oeverbeschoeiing van het Oranjekanaal gebouwd met GEOWALL-blokken. Ook daar zijn de voorlopige resultaten heel positief. Ondertussen blijven we onze technologie verbeteren. We onderzoeken hoe we de GEOWALL-blokken kunnen versterken door ze te wapenen met natuurlijke vezels van bijvoorbeeld hennep of met cellulose uit gerecycled wc-papier. Daarmee worden de blokken zo sterk dat ze zelfs geschikt worden voor woningbouw. Binnenkort starten we daarvoor een pilot in Groningen. In 2016 hebben we een deel van onze aandelen verkocht aan Royal IHC, producent van onder meer baggerschepen. De synergie is heel groot. Samen hebben we de kennis om lokale baggerfabrieken te bouwen, machines die een groot volume aan baggerspecie op locatie kunnen samenpersen tot blokken. Opdrachtgevers betalen nu nog een paar euro om een kuub bagger af te laten voeren, wij maken er straks bouwstenen van die een veelvoud daarvan waard zijn. Met het internationale netwerk van IHC kunnen we nu ook snel groeien buiten Nederland. Inmiddels zijn we in veertien landen actief, vooral in Azië. Indonesië heeft bijvoorbeeld een groot probleem met verzakkingen. De kustlijn van Jakarta daalt met decimeters per jaar, het zeewater kolkt daar soms door de straten. Wij denken dat dat probleem voor een deel is op te lossen door gebieden op te hogen met lokale bagger, in plaats van daarvoor duur bouwzand te gebruiken. Betrokken zijn in dit soort buitenlandse projecten, dat is altijd al een droom van ons geweest."

Lees het originele interview uit 2015 met Netics
pdf - 122.01 KB