close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Brexit

Bestaande EU-merken

Overgangsperiode

De termijn van het Verenigd Koninkrijk om te besluiten over de details van de Brexit is uitgesteld tot 31 januari 2020. In principe blijft het Verenigd Koninkrijk tot die datum nog onderdeel zijn van het EU recht en zullen Europese merkregistraties in het Verenigd Koninkrijk geldig zijn. Let wel, het Verenigd Koninkrijk heeft de mogelijkheid om eerder over de Brexit-details te beslissen en kan de datum van de Brexit vervroegen.

Na Brexit

De conceptovereenkomst tussen de EU en het VK geeft een aantal belangrijke punten voor de bescherming van EU-merken in het VK, ná Brexit: 

  • Na Brexit zullen alle EU-merken automatisch een equivalente bescherming krijgen in het VK, voor dezelfde waren en diensten.
  • Dit geldt ook voor internationale registraties waarin de EU is aangewezen.
  • De relevante data (depotdatum, vernieuwingsdatum) blijven ongewijzigd. Als voor het EU-merk senioriteit is aangevraagd op basis van een Brits merk, zal die senioriteitsdatum weer gaan gelden voor het VK.

Conclusie

De huidige Europese merkregistraties zullen na Brexit automatisch worden omgezet in een nationaal Brits merkrecht. Voor EU-merkaanvragen is dit anders. Uiteraard is het ook mogelijk om een nationale merkaanvraag te verrichten in het Verenigd Koninkrijk.