close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Brexit

Bestaande EU-modellen

Overgangsperiode

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. In principe geldt vanaf deze datum een overgangsperiode t/m 31 december 2020 waarin de huidige EU-regelgeving ook voor het Verenigd Koninkrijk blijft gelden en het Verenigd Koninkrijk als lidstaat wordt beschouwd. In de overgangsperiode zullen EU en Verenigd Koninkrijk onderhandelen over een finale uittredingsovereenkomst.

Na Brexit

De conceptovereenkomst tussen de EU en het VK geeft een aantal belangrijke punten voor de bescherming van EU-modellen in het VK, ná Brexit:

  • Na de overgangsperiode zullen alle EU-modellen automatisch een equivalente bescherming krijgen in de UK, ook de niet-geregistreerde modelrechten.
  • De relevante data (depotdatum, vernieuwingsdatum) blijven ongewijzigd.

Conclusie

De huidige Europese modelregistraties zullen na de uittredingsdatum automatisch worden omgezet in een nationaal Brits modelrecht. Voor EU-modelaanvragen is dit anders. Uiteraard is het ook mogelijk om een nationale modelaanvraag te verrichten in het Verenigd Koninkrijk.