close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Oppositions & Infringement

Opposities & Inbreuk

Nadat uw merkaanvraag is ingediend en goedgekeurd bestaat er nog steeds een kans dat een concurrent uw merkaanvraag aanvecht, door het instellen van een oppositieprocedure. De merkenautoriteiten in de Benelux en de EU zien het als uw eigen verantwoordelijkheid om uw positie in het merkenregister te bewaken.

De oppositie is een schriftelijke procedure, die wordt gevoerd bij de merkenautoriteit, die in dat geval wél zal beoordelen of de merken tot verwarringsgevaar bij het publiek kunnen leiden. Beide partijen kunnen in deze procedure schriftelijk hun zaak bepleiten. Na uitwisseling van de argumenten zal de merkenautoriteit beslissen of er sprake is van verwarringsgevaar. Is dat het geval, dan wordt de merkaanvraag waartegen de oppositie was ingediend niet geregistreerd. Wij voeren deze opposities namens onze cliënten.

Merkinbreuk

U heeft geconstateerd dat iemand inbreuk pleegt op uw merk pleegt en u wilt hier stappen tegen ondernemen. Samen met NLO Shieldmark komt u tot een strategie. Is het schrijven van een sommatiebrief voldoende, of kan er ook oppositie worden ingediend? Wanneer het merk al is ingeschreven kan in sommige gevallen een doorhalingsactie worden gestart, waarmee aan de merkenautoriteit kan worden verzocht een merkregistratie te schrappen, wanneer het inbreuk makend is. Het is bovendien mogelijk dat er direct een gerechtelijke procedure moet worden gestart. We begeleiden en adviseren bij inbreukgevallen en komen zo met u tot de beste strategie om de inbreuk te stoppen.

Soorten merkinbreuk

U heeft verschillende opties om op te treden tegen merkinbreuk, uiteraard afhankelijk van het soort inbreuk dat er op uw merk wordt gepleegd. Als merkhouder kunt u zich onder andere verzetten tegen:

  • het gebruik van overeenstemmende of identieke merken voor soortgelijke en, in sommige gevallen, andersoortige waren en/of diensten, voor zover er verwarring bij het publiek kan ontstaan;
  • de latere inschrijving van overeenstemmende of identieke merken voor soortgelijke waren en/of diensten
  • het latere gebruik van handelsnamen, voor zover er verwarring bij het publiek kan ontstaan;
  • het latere gebruik of de registratie van domeinnamen, wanneer deze verwarring kunnen wekken met uw merk.

Wilt u advies op maat over merkinbreuk?

Neem dan contact op met een expert van NLO Shieldmark.