close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
The Unified Patent Court

Het Eengemaakt Octrooigerecht

Alle geschillen met betrekking tot de inbreuk op of geldigheid van de nieuwe unitair octrooien en soortgelijke geschillen met betrekking tot Europese octrooien waarvoor geen opt-out geldt, worden voorgelegd aan het EOG.

Het EOG in de praktijk

Het EOG zal bestaan uit een Gerecht van Eerste Aanleg en een Hof van Beroep en een besluit van het EOG is van toepassing in alle deelnemende lidstaten. Dat betekent dat uitspraken van het EOG in alle deelnemende landen kunnen worden afgedwongen. Het betekent ook dat een gewonnen herroepingsprocedure in meerdere landen tot octrooiverlies leidt. Hoe u zich kunt voorbereiden op het nieuwe systeem leest u hier

Centrale afdelingen

Het Gerecht van Eerste Aanleg zal over centrale afdelingen in Parijs en München beschikken. De werkzaamheden die oorspronkelijk aan de centrale afdeling te Londen waren opgedragen, worden herverdeeld. De zaken worden als volgt over de verschillende afdelingen verdeeld naargelang van het technische gebied: 

  • Parijs: zaken op het gebied van fysica, elektronica, informatica, papier en textiel (IPC-klassen B, D, E, G en H).
  • Londen (opnieuw toe te wijzen): zaken op het gebied van chemie, farmaceutica, metallurgie en menselijke behoeften (IPC-afdelingen A en C).
  • München: zaken op het gebied van werktuigbouwkunde (IPC-afdeling F).

Het is nog niet duidelijk of de centrale afdeling in Londen naar een ander EU-land zal worden overgeheveld, dan wel of Parijs en München alleen verder zullen gaan.

Lokale en regionale afdelingen

De meeste geschillen zullen echter voorgelegd moeten worden aan een lokale of regionale afdeling. Deze lokale en regionale afdelingen worden opgezet in landen die daartoe besluiten. In Nederland komt er een lokale afdeling in Den Haag en België krijgt een lokale afdeling in Brussel.

Hof van Beroep

Het Hof van Beroep wordt gevestigd in Luxemburg. En tot slot kunnen vragen met betrekking tot de interpretatie van het nieuwe wettelijke systeem worden verwezen naar het Europese Hof van Justitie.

Bevoegde vertegenwoordiging

Partijen kunnen zich voor het EOG laten vertegenwoordigen door bevoegde advocaten of door Europese Octrooigemachtigden met een passend certificaat van pleitbevoegdheid. Octrooiadvocaten die niet over zo'n certificaat beschikken mogen hun cliënten ook voor het EOG vertegenwoordigen. Voor octrooihouders is het voordeel hiervan dat ze dezelfde vertegenwoordiger hebben bij zowel het EOB als het EOG.

Veel praktische aangelegenheden voor het gerecht, zoals het bestuur, het budget en de opleiding van de rechters, zijn in het laatste stadium van voorbereiding door het Voorbereidend Comité.