close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Het Eengemaakt Octrooigerecht

Het Eengemaakt Octrooigerecht

Alle geschillen met betrekking tot de inbreuk op of geldigheid van de nieuwe unitair octrooien en soortgelijke geschillen met betrekking tot Europese octrooien waarvoor geen opt-out geldt, worden voorgelegd aan het EOG.

Het EOG in de praktijk

Het EOG zal bestaan uit een Gerecht van Eerste Aanleg en een Hof van Beroep en een besluit van het EOG is van toepassing in alle deelnemende lidstaten. Dat betekent dat uitspraken van het EOG in alle deelnemende landen kunnen worden afgedwongen. Het betekent ook dat een gewonnen herroepingsprocedure in meerdere landen tot octrooiverlies leidt. Hoe u zich kunt voorbereiden op het nieuwe systeem leest u hier

Centrale afdelingen

Het Gerecht van Eerste Aanleg krijgt centrale afdelingen in Parijs, München en Londen. De zaken zullen op grond van het technologiegebied als volgt worden verdeeld over de afdelingen:

  • Parijs: zaken met betrekking tot natuurkunde, elektrotechniek, IT, papier en textiel (IPC-secties B, D, E, G en H).
  • Londen (te verplaatsen naar een EU-land): zaken op het gebied van chemie, farmaceutica, metallurgie en menselijke benodigdheden (IPC-secties A en C).
  • München: zaken met betrekking tot werktuigbouwkunde (IPC-sectie F).

Lokale en regionale afdelingen

De meeste geschillen zullen echter voorgelegd moeten worden aan een lokale of regionale afdeling. Deze lokale en regionale afdelingen worden opgezet in landen die daartoe besluiten. In Nederland komt er een lokale afdeling in Den Haag en België krijgt een lokale afdeling in Brussel.

Hof van Beroep

Het Hof van Beroep wordt gevestigd in Luxemburg. En tot slot kunnen vragen met betrekking tot de interpretatie van het nieuwe wettelijke systeem worden verwezen naar het Europese Hof van Justitie.

Bevoegde vertegenwoordiging

Partijen kunnen zich voor het EOG laten vertegenwoordigen door bevoegde advocaten of door Europese Octrooigemachtigden met een passend certificaat van pleitbevoegdheid. Octrooiadvocaten die niet over zo'n certificaat beschikken mogen hun cliënten ook voor het EOG vertegenwoordigen. Voor octrooihouders is het voordeel hiervan dat ze dezelfde vertegenwoordiger hebben bij zowel het EOB als het EOG.

Veel praktische aangelegenheden voor het gerecht, zoals het bestuur, het budget en de opleiding van de rechters, zijn in het laatste stadium van voorbereiding door het Voorbereidend Comité.