close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Selecting a Unitary Patent

Uw keuze voor een Unitair Octrooi

De procedure voor de keuze van een unitair octrooi is duidelijk, of u die procedure ook moet volgen, is dat niet altijd. De octrooigemachtigden van NLO kunnen u bij deze keuze helpen.

Bij unitair octrooien is de handhaving sterk vereenvoudigd, is slechts één jaarlijkse instandhouding taks verschuldigd en zijn de taaleisen minimaal. Daar staat tegenover dat ze gedurende hun looptijd gemakkelijker centraal kunnen worden herroepen dan de klassieke Europese octrooien met hun centrale bezwaartermijn van negen maanden.

De keuze voor een unitair octrooi brengt ook een bepaalde mate van onzekerheid met zich mee. Het unitair octrooi valt namelijk onder de exclusieve jurisdictie van het Eengemaakt Octrooigerecht, een nieuwe organisatie die nieuwe wetten interpreteert en nieuwe jurisprudentie ontwikkelt.

Of de kosten-batenanalyse in het voordeel van een unitair octrooi uitvalt, hangt er mede van af voor welke landen u octrooibescherming wenst. Een unitair octrooi is aanzienlijk goedkoper dan een traditioneel Europees octrooi als u uw Europese octrooi gevalideerd wilt hebben in alle landen die nu aan het EOG deelnemen. Maar als u uw Europees octrooi normaal gesproken in slechts enkele landen valideert (bv. Duitsland, Frankrijk, Nederland en België), dan kan de keuze voor een unitair octrooi zelfs duurder uitvallen dan de validatie van een Europees octrooi op de traditionele manier.

Een vergelijkingstabel met de totale kosten op jaarbasis voor verschillende alternatieven is te vinden op de website van Intellectual Property Magazine (inloggen verplicht). 

Een combinatiestrategie van beide is ook mogelijk: u kunt voor bepaalde octrooien in uw portefeuille een unitair octrooi kiezen en voor de rest de traditionele route volgen. Door een afgesplitste octrooiaanvraag in te dienen met een iets andere reikwijdte dan de aanvraag van de oorspronkelijke aanvraag, kan het zelfs mogelijk zijn om voor dezelfde landen zowel een unitair octrooi als een nationaal octrooi te verkrijgen. Onze octrooigemachtigden kunnen u als het moment daar is bij dit soort beslissingen behulpzaam zijn.