close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Your strategy

Uw strategie

Wanneer het nieuwe systeem voor het Unitair Octrooi en het Eengemaakt Octrooigerecht eenmaal van kracht zijn en u een Europees octrooi wordt verleend, moet u voor nieuwe en lopende octrooiaanvragen enkele keuzes maken.

Keuzes voor nieuwe en lopende octrooiaanvragen

Wanneer het nieuwe systeem eenmaal van kracht is en u een Europees octrooi verleend hebt gekregen, staat u voor de volgende keuze:

  • een Unitair Octrooi dat geldt voor alle deelnemende EU-landen;
  • een ‘klassiek’ bundeloctrooi voor de gewenste landen met eventueel en een opt-out uit de jurisdictie van het EOG.

Een combinatie is ook mogelijk, want het unitair octrooi geldt niet in alle EOV-landen. Naast een Europees octrooi met eenheidswerking kan het Europees octrooi dus ook op de traditionele manier gevalideerd worden in landen die niet aan het unitair-octrooisysteem meedoen.

Uw strategie

Of en in hoeverre u aan het nieuwe systeem besluit mee te doen, hangt van diverse factoren af:

  • de kosten van een unitair octrooi;
  • het aantal landen waarvoor u bescherming wenst;
  • de sterkte van uw octrooi(en);
  • of u ten aanzien van het EOG wel of niet voor een opt-out kiest.

Er is geen standaardstrategie die voor iedereen geschikt is: wat het beste is, zal per geval verschillen. Uiteraard houden de experts van NLO de ontwikkelingen rond het nieuwe systeem nauwlettend in de gaten. Wij raden u dan ook aan om uw strategische opties te bespreken met uw contactpersoon bij NLO.