close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
US Patents

Hoe vraagt u een octrooi aan in de Verenigde Staten?

De Amerikaanse markt is een van de grootste markten voor technologie, investeringen en producten en is daarom een belangrijke markt voor Europese bedrijven. NLO’s eigen team van Amerikaanse octrooigemachtigden kan ervoor zorgen dat deze markt niet langer een vaag ideaal is, maar een concrete optie wordt.

Onze Amerikaanse octrooigemachtigden bieden ondersteuning bij de volgende stappen:

Stap 1: Is uw uitvinding octrooieerbaar in de Verenigde Staten?
Wij kunnen de octrooieerbaarheid van uw uitvinding onderzoeken door na te gaan of er reeds een vergelijkbare uitvinding bekend is.

Stap 2: Welk octrooi heeft u nodig — utility of design?
Een utility octrooi (NL: octrooirecht) beschermt de functionaliteit, samenstelling of structuur van uw uitvinding. Een design octrooi (NL: modelrecht) beschermt de uiterlijke en niet-functionele kenmerken van uw product.

Stap 3: Voldoet uw octrooiaanvraag aan de vereisten in de VS?
Als uw aanvraag niet aan de eisen voldoet, geeft uw octrooionderzoeker schriftelijk d.m.v. een zogenaamde office action aan waarom de aanvraag niet wordt toegelaten. Wanneer uw aanvraag aan de vormvereisten en de eisen voor octrooieerbaarheid in de VS voldoet, ontvangt u een notice of allowance.

Stap 4: Houd uw octrooi in stand.
Om een octrooi in stand te houden, moet na vier, acht en twaalf jaar na de verleningsdatum een instandhoudingstaks worden betaald. Wij kunnen u tijdig in kennis stellen van de naderende vervaldatum en de betaling van de betreffende taks verzorgen, zodat uw octrooi niet vervalt.

Stap 5: Houd de markt in de gaten.
Het is belangrijk dat u de marktontwikkelingen goed in de gaten houdt en wij kunnen u hierbij helpen door u op de hoogte te houden van de octrooirechten van concurrenten of door na te gaan of derden inbreuk maken op uw octrooi.

Hoe zit het met productvrijgave?
Aan de hand van een vrijgaveonderzoek (Freedom to Operate) worden octrooien van derden geïdentificeerd en geanalyseerd om vast te stellen of u het risico loopt om inbreuk op deze octrooien te maken. Door een vrijgaveonderzoek te laten uitvoeren voor (of tijdens) de ontwikkeling en introductie van een nieuw product krijgt u inzicht in de marktrisico's en kunt u in een vroeg stadium weloverwogen beslissingen nemen om deze risico's uit de weg te gaan of te beperken.


Op onze website leest u wat de expertisegebieden van Catherine, Tamara, and Kate zijn. Wilt u weten waar wij u mee kunnen helpen? Neem dan contact op met het team van NLO voor Amerikaanse octrooien.

Bezoek onze webpagina over Amerikaanse octrooidiensten