close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Appeal proceedings

Beroepsprocedures

Is uw Europese octrooi herroepen of in aangepaste vorm in stand gehouden na een oppositieprocedure? Of heeft u wellicht zelf een oppositieprocedure aanhangig gemaakt om herroeping van het octrooi van een concurrent te bewerkstelligen maar is dit octrooi in stand gehouden in een vorm die ongunstig is voor uw bedrijf? Of is uw Europese octrooiaanvraag afgewezen tijdens de examinatieprocedure? In al deze situaties kunt u overwegen om in beroep te gaan tegen de beslissing.

Oppositions

Even after it has been granted, the validity of your European patent can be challenged centrally at the European Patent Office (EPO) by third parties. During these formal proceedings you present your case to a panel of three technically skilled examiners from the EPO who will look at the case from an EPO (technical) perspective and consider submissions from you and the party (or parties) attacking your patent.

It is important to understand that formal opposition, in which contending parties are involved, is very different from examination proceedings, where both the examiner and the applicant are willing to look for allowable subject-matter. During opposition each argument is challenged and scrutinized by the other party and the element of surprise can be a valuable asset to both sides.

A wide range of strategies

In the nine months after your European patent has been granted there is a chance that a competitor could file a notice of opposition and request revocation or substantial amendment of your patent. Of the patents opposed at the European Patent Office in this way, 30% are revoked, and a further 40% are reduced in scope during the course of the opposition (EPO Annual Reports). This leaves only 30% of opposed patents unscathed by the process. To help you navigate this period, NLO’s patent attorneys can help you defend your patent and assess the potential risks of limitation of your patent to your business.

Bij een beroep in oppositie wordt er door de oppositieafdeling een oordeel geveld over de beslissing en daardoor krijgt de verliezende partij de kans die beslissing aan te vechten.

Wanneer de examiner tijdens het onderzoek weigert een octrooi te verlenen, is in beroep gaan de laatste optie voor de aanvrager om een octrooi te verkrijgen (afgezien van door een afgesplitste aanvraag een octrooi te laten aanvragen en weer helemaal opnieuw te beginnen tegen hoge kosten).

Experts in beroepsprocedures
NLO kan u helpen. Wij hebben veel ervaring in beroepsprocedures, zowel wat betreft examinatie- als oppositieprocedures. NLO beschikt over deskundigen op vele technische gebieden en ons bedrijf is gespecialiseerd in de behandeling van ingewikkelde beroepszaken. Onze octrooigemachtigden vertegenwoordigen met succes een breed scala aan cliënten in procedures voor de Kamer van Beroep. Met onze technische expertise en onze enorme ervaring in beroepsprocedures zijn wij uitstekend gepositioneerd om te bepalen welke strategie uw zaak de grootste kans op succes biedt.

De Kamer van Beroep
De Kamer van Beroep heeft haar eigen reglement voor de procesvoering, en dit stelt strikte eisen aan de wijze waarop beroepsprocedures moeten worden gevoerd. Het bezwaarschrift waar de beroepsprocedure mee begint (Grounds of Appeal) moet bijvoorbeeld de volledige zaak van de appellant bevatten, en latere indieningen zoals argumenten en bewijsstukken worden slechts zeer terughoudend toegelaten in de procedure. Daarom moeten appellanten hun indieningen met de grootste zorgvuldigheid opstellen. De Kamer beslist of er gedurende de beroepsprocedure nieuwe indieningen worden toegelaten. In beroepsprocedures moet rekening worden gehouden met een groot aantal geschreven en ongeschreven regels, en niet-naleving van deze regels kan nare gevolgen hebben voor de appellant, die in dat geval meer zou kunnen verliezen dan nodig is.

Beroep in oppositie

Met name bij beroep in oppositie, wanneer er meerdere partijen met tegengestelde belangen bij de zaak betrokken zijn, wordt het reglement voor de procesvoering strikt toegepast. Er is uitgebreide ervaring vereist om een nauwgezet evenwicht te vinden tussen een succesvolle vertegenwoordiging van de appellant waarbij de tegenpartij geen kans krijgt de zaak te ondermijnen en een strikte naleving van het strenge reglement voor de procesvoering.

Beroep in examination

Ook bij het onderzoek is het ten zeerste aan te raden het reglement voor de procesvoering te volgen. De Kamer van Beroep is gewoonlijk streng wat betreft te late indieningen tijdens de mondelinge behandeling. Dit is met name het geval wanneer een indiening leidt tot een verandering van de zaak of wanneer er hulpverzoeken worden gepresenteerd die bij de examiner hadden kunnen worden ingediend en verdedigd.