close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Model eisen NLO
Blog 18 jun 2019

"Aan welke eisen moet een model voldoen?"

In deze rubriek bespreken we algemene zaken omtrent Intellectueel Eigendom. #YouAskWeAnswer. We zijn inmiddels overgestapt van merken naar modellen.

Een model moet nieuw zijn

Een model wordt ook nog als nieuw beschouwd als het maximaal een jaar vóór de datum van de aanvrage van bescherming is gepubliceerd of aan derden is getoond. Bij de beoordeling van nieuwheid geldt zowel voor een model in de Benelux als in de Europese Unie of het model ter kennis is gekomen van ingewijden in de desbetre.ende branche in het gebied bestaande uit de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

Een model moet een eigen karakter hebben

Dit houdt in dat de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker (consumenten en/of deskundigen) wekt, verschilt van de algemene indruk die bij de gebruiker wordt gewekt door reeds bestaande, voor het publiek beschikbaar gestelde modellen. Het nieuwe model moet dus zichtbaar afwijken van reeds bestaande modellen. Van belang hierbij is de vrijheid die de ontwerper hee bij de ontwikkeling van het model. Een ontwerper moet bij de vormgeving rekening houden met functionele eisen van een voortbrengsel en kan hierdoor beperkt zijn in zijn creatie. Dit kan per bedrijfstak verschillen.