close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Comparing apple and pear
Blog 26 mrt 2019

Appels met peren vergelijken

Geschreven door Korstiaan Groot
Je moet geen appels met peren vergelijken, zo leert het Nederlandse gezegde ons. Desondanks heeft het Gerecht EU zich hieraan gewaagd door uitspraak te doen in een geschil tussen Pear Technologies Ltd. en Apple Inc.

In 2014 diende Pear Technologies in de EU een aanvraag in voor het onderstaande beeldmerk voor computer en software gerelateerde waren en diensten in klasse 9, 35 en 42. Apple is houder van onder meer het bekende EU-beeldmerk en meent dat Pear Technologies probeert mee te liften op de reputatie van haar merk. In januari 2015 tekende Apple met succes oppositie aan bij de Europese merkenautoriteit (EUIPO). Het beroep dat Pear Technologies vervolgens instelde bij de Kamer van Beroep van het EUIPO slaagde niet. Nu is het dus de beurt aan het Gerecht EU.

Pear Technologies vs Apple

Het Gerecht EU verdenkt de Kamer van Beroep allereerst op een verkeerde toepassing van het recht. Nog voordat kan worden gekeken naar de reputatie van een merk, worden beide merken met elkaar vergeleken op visueel, fonetisch en conceptueel/begripsmatig gebied. Pas wanneer er een minimale mate van overeenstemming is, kan de reputatie van een merk een rol spelen, namelijk bij de vraag of het publiek een link zal leggen tussen beide merken.

 

Minimale visuele overeenstemming

In eerste instantie werd door de Kamer van Beroep geoordeeld dat er sprake is van een minimale visuele overeenstemming: beide merken bestaan uit de afbeelding van een silhouet van fruit met een steel of blad, waarbij dit element los is afgebeeld van het fruit en in een zelfde hoek van 45 graden is gepositioneerd.

Pear Technologies zet echter op een overtuigende wijze de verschillen tussen de merken uiteen. Zo bestaat het aangevraagde merk niet uit een volledig ingekleurde afbeelding, maar uit een abstracte weergave van een peer, waar ook geen hap uit is genomen. Ook benadrukt Pear Technologies dat het losstaande element bij de peer de steel betreft, waar dit bij Apple’s merk een blad betreft. Deze visuele verschillen wegen een stuk zwaarder dan de overeenkomsten, die volgens het Gerecht EU enkel neerkomen op de zwarte kleur en de positionering van het blad en de steel.

 

Begripsmatig vergelijken

Na de visuele beoordeling, gaat het Gerecht EU over tot het begripsmatig vergelijken van appels met peren. De Kamer van Beroep bepaalde eerder dat, hoewel het om verschillende soorten fruit gaat, deze door hun aard, grootte, kleur en textuur toch soortgelijk zijn. Deze kenmerken van het fruit blijken echter niet uit de beeldmerken zelf. Hier is volgens het Gerecht EU een abstracte analyse met voorkennis voor nodig. Zo zal het publiek niet weten dat appels en peren onderdeel zijn van dezelfde plantenfamilie (Rosaceae). Ook mag de conceptuele vergelijking zich niet beperken tot te brede termen zoals fruit tegenover fruit, maar gaat het om een appel (inclusief blad) waaruit een hap is genomen, tegenover een peer met een steel.

 

Conclusie

Het Gerecht EU concludeert dat er geen sprake is van overeenstemming was tussen de merken en waardoor niet wordt toegekomen aan het beoordelen van de reputatie van Apple. Aangezien het beroep van Apple werd verworpen door het Gerecht EU, zou je kunnen zeggen dat Apple de slag heeft verloren.

Het lijkt er echter op dat Pear Technologies zijn adem niet lang genoeg kon inhouden. Dagen voordat het Gerecht zijn beslissing nam, trok Pear Technologies zijn merkaanvraag in en diende een nieuwe aanvraag in voor hetzelfde logo, maar voor een beperkte reeks diensten voor klasse 42 - wat erop wijst dat er een schikking werd getroffen tussen de partijen. Het vergelijken van appels met peren is dus niet meer nodig.