close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Brexit
Blog 24 jun 2016

Brexit: consequenties voor Europese merk- en modelregistraties

Het Verenigd Koninkrijk heeft gekozen voor een Brexit. Het uittreden van de Britten uit de Europese Unie heeft belangrijke consequenties voor Europese merk- en modelregistraties.

Europese registratie en Brexit

Als lidstaat van de Europese Unie maakt het VK deel uit van het gebied waarin Europese merken en modellen bescherming genieten. Met de uittreding van het VK wordt dit gebied verkleind; EU-registraties kunnen hun bescherming in het VK verliezen.

Consequenties

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de Brexit vormgegeven gaat worden en wat de precieze consequenties voor Europese merken en modellen zullen zijn. De toekomst van Europese merken en modellen in het VK hangt af van de uitkomst van de onderhandelingen die tot uittreding moeten leiden. Het is goed mogelijk dat er een overgangsregeling komt, waarbinnen houders van Europese registraties hun rechten kunnen voortzetten binnen het VK, bijvoorbeeld door middel van een omzetting in een nationale registratie.

Nadat de Brexit definitief is geworden, zullen merken en modellen in het VK alleen kunnen worden geregistreerd door middel van een nationale registratie. Het VK is lid van het Madrid Protocol, zodat ook via een internationale registratie een Brits merkrecht kan worden verkregen. Een modelregistratie kan na de Brexit alleen door middel van een nationale registratie plaatsvinden, nu het VK geen lidstaat is bij de Overeenkomst van Den Haag, met betrekking tot internationale modelregistraties.

Volgende stappen

De uitkomst van het Brexit-referendum leidt niet tot een directe uittreding van het VK uit de Europese Unie. Op zijn vroegst zal de uittreding in juni 2018 gaan plaatsvinden. Tot de definitieve Brexit blijft het VK een volwaardig EU-lidstaat en blijven Europese registraties gewoon van kracht in het VK.

NLO Shieldmark beheert duizenden Europese merk- en modelregistraties voor haar cliƫnten. We houden de situatie daarom nauwlettend in de gaten. Zodra er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen met betrekking tot het merken- en modellenrecht, houden we u op de hoogte.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met uw gemachtigde van NLO Shieldmark.