close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Caroline Pallard
Nieuws 19 jan 2017

Caroline Pallard versterkt NLO in Gent

Caroline Pallard, partner en Europees octrooigemachtigde bij NLO, versterkt sinds 2 januari het team van de Belgische NLO-vestiging in Gent.

Met de overstap van Caroline van Nederland naar België versterkt NLO niet alleen de positie in de biotechnologiesector, maar wordt ook een krachtige impuls gegeven aan de groei in België. Caroline blijft ook actief op het hoofdkantoor van NLO in Den Haag, Nederland. 

Sterk biotechteam in Gent

In Gent zal het team bestaan uit drie ervaren biotech-octrooigemachtigden, Denis Canet, Emil Pot en Caroline Pallard, en een biotech-trainee, Dieter Vanderschaeghe. Hiermee is het kantoor in ruim één jaar uitgegroeid tot een belangrijk IE kantoor in België.

Caroline over haar overstap naar België: “Vlaanderen behoort tot de grootste biotech-hubs in Europa. De dynamiek van de regio is zeer inspirerend, er gebeurt hier veel. Ik kijk er naar uit om zowel startups als gevestigde ondernemingen te versterken door slimme octrooistrategieën toe te passen. Met mijn jarenlange ervaring in zowel de industrie als in de juridische IE-dienstverlening kan ik veel waarde toevoegen.”

Ik kijk er naar uit om zowel start-ups als gevestigde ondernemingen te versterken door slimme octrooistrategieën toe te passen.
Caroline Pallard - Partner at NLO

Over Caroline Pallard

Caroline is partner en Europees octrooigemachtigde bij NLO en is gespecialiseerd in biotechnologie. Haar expertise ligt in de moleculaire biologie, genomica, biochemie en hematologie. Ze adviseert biotechnologische startende bedrijven over hun Intellectuele Eigendom-strategie en wordt beschouwd als “in-house” gemachtigde bij haar grootste klanten. Ze heeft ervaring met complexe licentieonderhandelingen, IP due diligences en IPO’s (Initial Public Offer) waarbij IE een hoofdrol speelt. Alhoewel de moedertaal van Caroline het Frans is, beheerst zij de Nederlandse taal uitstekend en kan zij klanten over het hele Belgische grondgebied adviseren in hun eigen taal.

Caroline heeft veel ervaring opgedaan in de industrie. Zo werkte ze als Europees en Nederlands octrooigemachtigde op de octrooiafdeling van DSM/Gist-brocades in Delft, Nederland. Daarvoor werkte zij als postdoc bij het Nederlandse Kanker Instituut, waar ze zich bezighield met immunologie, moleculaire biologie en biochemie.

NLO Gent

Het team in Gent heeft expertise in life-sciences en biotechnologie, en richt zich tevens op elektronica en ICT. Biotechnologie en elektronica zijn gebieden waarop België internationaal een leidinggevende positie inneemt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het opbouwen van een lokale merken- en modellenpraktijk. De doelstelling van NLO is om in Gent verder uit te groeien tot een kantoor dat het volledige scala aan IE-diensten kan bieden op alle technologie gebieden.