close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
fake goods
Blog 7 jul 2017

De economische en sociaal-maatschappelijke impact van counterfeiting

Geschreven door Marlous Stal-Hilders
Counterfeiting – ofwel namaakproducten – zorgt voor veel problemen. Maar hoe groot zijn die problemen nu eigenlijk en waar manifesteren die zich? Een recent onderzoeksrapport namens de INTA en de BASCAP[1] bracht daar meer duidelijkheid over. De schade voor het bedrijfsleven is astronomisch en lijkt alleen maar verder stijgen. Dat is echter lang niet alles. Minstens zo ingrijpend zijn de sociaal-maatschappelijke gevolgen van counterfeiting.

Om maar eens te beginnen met wat bedragen: volgens het in februari 2017 uitgebrachte rapport bedroeg de totale waarde van namaakproducten en digitale piraterij (films, muziek en software) in 2013 wereldwijd een duizelingwekkende USD 1,13 biljoen. Het rapport schetste bepaald geen positief beeld voor de toekomst: naar verwachting loopt dit bedrag in 2022 op tot USD 2,3 biljoen. Gigantische bedragen.

Schade bedrijfsleven

Nu valt er bij deze bedragen wel een kanttekening te plaatsen, want niet alle counterfeit-goederen zullen tot directe schade leiden voor het bedrijfsleven. Immers, lang niet iedereen die een nagemaakte Chanel-tas koopt van 30 euro, zal daadwerkelijk een honderd keer duurder origineel exemplaar hebben aangeschaft. Maar dat met counterfeiting wereldwijd enorme bedragen zijn gemoeid, staat vast.

Minder banen en gevaarlijke werkomstandigheden

Waar vaak niet over wordt nagedacht is dat counterfeiting een grote sociaal-maatschappelijke impact heeft. Counterfeiting leidt tot gevaarlijke werkomstandigheden. Namaakartikelen zijn illegaal en worden veelal gemaakt in verborgen productiefaciliteiten. Daarop bestaat bijvoorbeeld geen controle van toezichthouders op het gebied van arbeid. De arbeidsomstandigheden van mensen die werken in fabrieken of ateliers voor namaakgoederen zijn daardoor vaak erbarmelijk en niet in het zicht. Ook is vaak sprake van kinderarbeid. Kortom, het kopen van counterfeit-goederen is makkelijk gedaan en goedkoop, maar niet maatschappelijk verantwoord.

Zo bedroeg de bredere sociaal-economische schade in 2013 volgens het rapport bijna USD 900 miljard en kostte counterfeiting dat jaar tussen de 2,0 en 2,6 miljoen banen. Volgens de prognoses uit het rapport zullen deze cijfers in 2022 oplopen tot respectievelijk maximaal USD 1,87 biljoen en 5,4 miljoen banen.

Counterfeiting leidt tot minder innovatie en creativiteit, want namaak blijft tenslotte een kwestie van het simpel en veelal gebrekkig kopiëren van producten.
Marlous Stal-Hilders -

Gezondheidsrisico’s

In geld uitgedrukt is de sociale en maatschappelijke schade van counterfeiting enorm groot. Achter deze geldbedragen gaan ook zeer ingrijpende gevolgen schuil. Denk aan namaakmedicijnen, waarop geen of onvoldoende kwaliteitscontrole bestaat, of namaaksigaretten met daarin grote hoeveelheden lood en cadmium. De gezondheidsrisico’s hiervan zijn enorm en kunnen leiden tot groot menselijk leed.

IE niet alleen voor bedrijfsleven

Counterfeiting leidt ook tot minder innovatie en creativiteit, want namaak blijft tenslotte een kwestie van het simpel en veelal gebrekkig kopiëren van producten. Hierdoor zullen allerlei ontwikkelingen minder snel van de grond komen. De rechtsbescherming die intellectuele eigendom biedt is er niet alleen voor bedrijven, maar heeft een breed bereik, dat zich uitstrekt over tal van sociaal-maatschappelijke thema’s. Het is dan ook te hopen dat de onderzoeksresultaten uit het rapport hun weg weten te vinden naar beleidsmakers en wetgevers. Dat kan hen helpen om betere en specifiekere regelgeving te ontwikkelen, om zo de aanpak van counterfeiting verder aan te scherpen.

Aanpakken van counterfeiting  

Dit zet het optreden van bedrijven tegen counterfeit ook in een ander daglicht. In eeste instantie zijn ze daar natuurlijk zelf bij gebaat. Maar het opkomen tegen inbreuk  op hun Intellectuele eigendomsrechten, levert tegelijk ook een bredere, positieve maatschappelijke bijdrage. Het onderzoeksrapport van de INTA en de BASCAP heeft dat eens te meer duidelijk gemaakt.

Betrokkenheid

Er zijn verschillende partijen betrokken bij het voorkomen en bestrijden van counterfeiting, waaronder de INTA. De INTA is onder meer de oprichter van een projectgroep om jongeren bewust te maken van de nadelen en gevaren van counterfeit-goederen. De lopende Unreal-campagne van de INTA is specifiek gericht op deze doelgroep. De betrokkenheid van NLO Shieldmark bestaat er uit dat wij ons hebben aangesloten bij dit initiatief. Door scholen te bezoeken, en posts op social media, willen wij jongeren bewust maken van de sociaal-maatschappelijke impact van counterfeit producten.

[1] The Economic Impacts of Counterfeiting and Piracy, onderzoeksrapport van Frontier Economics van 6 februari 2017, in opdracht van de International Trademark Association (INTA) en de ICC Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP).