close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Coca cola bottle
Blog 25 feb 2016

De nieuwe COCA-COLA fles (zonder groeven) is geen vormmerk

COCA-COLA, het merk van de Coca-Cola Company, is een van de meest beroemde merken ter wereld. Niet alleen het woord COCA-COLA, de rode kleur en het logo zelf zijn overal bekend. Dit geldt ook voor een van de ontwerpen van de flessen waar deze drank in verkocht wordt, de zogenaamde ‘contourfles met groeven ’.

Het bedrijf heeft dan ook een vormmerkregistratie voor deze fles. Vormen zijn echter moeilijk als merk te beschermen. Dit komt omdat de consument niet gewend is om de herkomst van producten af te leiden uit de vorm van die producten of de verpakking ervan. Aangenomen wordt dat slechts wanneer een vorm op significante wijze afwijkt van wat gangbaar is, er sprake kan zijn van voldoende onderscheidend vermogen om voor merkregistratie in aanmerking te komen.

Coca-Cola bottle
Coca-Cola bottle

Nieuwe fles

In 2011 introduceerde de Coca-Cola Company een nieuw soort fles, de zogenaamde ‘contourfles zonder groeven’. Volgens Coca-Cola Company zou het publiek deze fles associëren met de beroemde ‘contourfles met groeven’ aangezien de vorm van de nieuwe fles een variant op deze fles zou zijn. Het bedrijf wilde de vorm van deze nieuwe fles als merk beschermen en diende een aanvrage in bij de Europese merkenautoriteit (OHIM). De aanvrage werd ingediend voor o.a. metalen, glazen en plastic flessen en alcoholvrije dranken. De onderzoeker van OHIM heeft deze aanvrage afgewezen omdat het merk voor de betrokken waren onderscheidend vermogen miste en de Coca-Cola Company niet kon aantonen dat het merk onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik. Met andere woorden: consumenten zouden niet uit de vorm van de fles alleen kunnen afleiden dat het frisdrank van COCA-COLA betreft.

Design Coca-Cola bottle
Design Coca-Cola bottle

Tegen deze beslissing van de onderzoeker van OHIM is Coca-Cola Company in beroep gegaan. In 2014 is dit beroep verworpen op grond van het overtuiging dat de vorm van de fles onderscheidend vermogen miste en de Coca-Cola Company niet had bewezen dat het aangevraagde merk door gebruik onderscheidend vermogen had gekregen.

Geen onderscheidend vermogen

Coca-Cola Company liet het hier niet bij zitten en diende een beroep in bij het Gerecht. Helaas voor Coca-Cola Company werd ook dit beroep verworpen. Volgens het Gerecht bestaat de fles uit een combinatie van verschillende elementen die allemaal geen onderscheidend vermogen bezitten. Hoewel het Gerecht nog van mening was dat het bovenste deel van de fles enige originaliteit vertoonde, werd toch geconcludeerd dat de fles niet voldoende afwijkt van alle andere soorten flessen die al op de markt zijn. Volgens Coca-Cola Company had de nieuwe ‘contourfles zonder groeven’ onderscheidend vermogen gekregen doordat dit merk intensief werd gebruikt als onderdeel van de ‘contourfles met groeven’. Ook dit achtte het Gerecht niet voldoende bewezen. Het Gerecht merkte voor wat betreft het bewijsmateriaal nog op dat dit veel onnauwkeurigheden en incoherenties bevatte. Wellicht had Coca-Cola Company hier nog een kleine slag kunnen slaan.

Coca-Cola Company kan tegen deze beslissing nog in beroep gaan bij het Europese Hof. Op dit moment is nog niet bekend of zij dit gaan doen.