close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
calendar
Nieuws 16 nov 2022

EOB staat uitstel van verlening toe vanaf 1 januari 2023

Met het oog op het komende EOG heeft de voorzitter van het Europees octrooibureau (EOB) besloten dat aanvragers bij het EOB vanaf 1 januari 2023 uitstel van de verlening van een Europees octrooi kunnen verzoeken. Het verzoek leidt tot een vertraging van de vermelding van de verlening, tot de datum van ingang van de overeenkomst van het eengemaakt octrooigerecht, of tot kort daarna.

Met dit besluit wordt een eerder besluit van 22 december 2021 ingetrokken, dat een verzoek om uitstel van de verleningsbeslissing toestond vanaf het moment dat Duitsland zijn akte van bekrachtiging van de EOG-overeenkomst deponeert. Met andere woorden, het EOB heeft nu een vaste datum gegeven in plaats van een relatieve, omdat het niet 100% zeker is wanneer Duitsland zijn akte zal deponeren. Het is meer dan welkom dat het EOB heeft besloten deze specifieke datum vast te stellen.

Het verzoek om uitstel zal alleen beschikbaar zijn voor Europese octrooiaanvragen waarvoor een emmunicatie conform regel 71(3) EOV (een "voornemen tot verlening") is uitgestuurd en waarvoor de aanvrager de tekst nog niet heeft goedgekeurd. Het verzoek kan te allen tijde worden ingetrokken.

Na het verzoek om uitstel moet binnen de gebruikelijke termijn van vier maanden alsnog een antwoord op de 71(3) communicatie worden ingediend. Om eenheidsbescherming te verkrijgen, moet een afzonderlijk verzoek om eenheidswerking worden ingediend. Een vroegtijdig verzoek om eenheidswerking zal beschikbaar zijn zodra Duitsland de EOG-overeenkomst ratificeert, wat naar verwachting begin volgend jaar zal gebeuren. Maar wat nog zekerder is, is dat vanaf dat moment om uitstel van toekenning kan worden gevraagd.

De tekst van de beslissing van de voorzitter is beschikbaar op de website van het EOB.

Beslissing van de Voorzitter van het Europees Octrooibureau

Unitair Octrooi Experts

Neem contact op met onze experts
Onze collega's Marta Alvarez Guede, Stijn van Dongen, Paul Clarkson, Rolf Suurmond en Aleksandra Zwolinska, volgen de recente ontwikkelingen rond het Unitair octrooi op de voet. Voor specifieke vragen over de huidige stand van zaken kunt u contact met hen opnemen.