close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Judges
Nieuws 20 okt 2022

EOG kondigt presidium en benoeming van rechters aan

Minder dan twee weken geleden publiceerde het voorbereidingsteam van het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) een routekaart van de planning die nodig is om de voorgestelde streefdatum voor de opening van het nieuwe gerecht op 1 april 2023 te halen. Op 19 oktober 2022 zijn de eerste belangrijke stappen gezet door de rechters bekend te maken die volgend jaar april de deuren van het gerecht zullen openen.

85 rechters benoemd

In totaal zijn 85 rechters benoemd door het Administratief Comité van het EOG, waaronder 34 juridisch gekwalificeerde rechters en 51 technisch gekwalificeerde rechters. Hiervan zijn de meeste aangewezen als deeltijdrechter. De voltijdse rechters zijn verantwoordelijk voor de verkiezing van de respectieve presidenten van het Hof van Beroep en het Gerecht van eerste aanleg. Deze rechters zijn gisteren in Luxemburg bijeengekomen en hebben uiteindelijk Dr. Klaus Grabinski (DE) gekozen tot president van het Hof van Beroep en mevrouw Florence Butin (FR) tot president van het Gerecht van eerste aanleg. 

Dr. Grabinski is sinds 2009 rechter in het Bundesgerichtshof en was voordien voorzittend octrooirechter bij de rechtbank van Düsseldorf. Mevrouw Butin komt van het hof van beroep in Parijs, hoewel zij tot eind 2021 voorzittend rechter was bij een van de drie IE-rechtbanken in Parijs. Het presidium wordt aangevuld met mevrouw Rian Kalden (NL), mevrouw Ingeborg Simonsson (SE), mevrouw Camille Lignieres (FR), de heer Ronny Thomas (DE) en de heer Peter Tochtermann (DE).

Multinationaal karakter

Onder de rechters zien we een overwicht van Duitsland met in totaal twaalf Duitse rechters. Frankrijk heeft vijf rechters en Italië en Nederland elk vier. De technische rechters zijn verdeeld over vijf gebieden, namelijk; 

  • Biotech
  • Chemie/Farmacie
  • Elektriciteit
  • Werktuigbouwkunde
  • Fysica

De technische rechters zijn voornamelijk prominente octrooigemachtigden uit hun respectieve vakgebieden, met verrassend genoeg slechts één of twee voormalige bestuursleden van het Europees Octrooibureau (EOB). Dit is misschien wel het meest verrassende aspect van de aankondiging, aangezien gehoopt werd dat er in de centrale afdeling meer rechters met ervaring in het EOB-bestuur zouden zitten.

Geen terugkeer

Er is nog veel werk aan de winkel en er zijn nog enkele vacatures in de rechterlijke kamers. Niettemin is dit een 'no return'-punt op de weg naar implementatie. We kijken uit naar het moment waarop de Duitse akte van bekrachtiging eindelijk wordt neergelegd en de sunrise-periode officieel kan beginnen.

Unitair Octrooi Experts

Contact onze experts
Onze collega's Paul Clarkson, Rolf Suurmond, Aleksandra Zwolinska, Stijn van Dongen en Marta Alvarez Guede volgen de recente ontwikkelingen rond het Unitair octrooi op de voet. Voor specifieke vragen over de huidige stand van zaken kunt u contact met hen opnemen.