close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Ferrari trademark
Blog 9 aug 2017

Ferrari ‘verliest’ rechten Testarossa; terecht?

Een merkenruzie met een Duitse speelgoedfabrikant heeft geleid tot een gevoelig verlies voor Ferrari. Een Duitse rechter heeft bepaald dat het bekende Ferrari-merk Testarossa niet meer geldig is, omdat het al langer dan vijf jaar niet meer is gebruikt. Het staat de speelgoedfabrikant nu vrij het merk te gebruiken voor o.a. fietsen en scheerapparaten. Is dit terecht? Kun je zomaar een merk gebruiken als dat al enige tijd niet meer wordt gebruikt door de oorspronkelijke houder?

Merkrecht Testarossa

De Testarossa is één van de bekendste Ferrari-modellen uit de jaren ’80 en ’90. Sinds het model in 1992 uit productie is gegaan, heeft Ferrari geen nieuwe auto’s onder het merk Testarossa uitgebracht. Het merk lijkt dus als zo’n 25 jaar niet meer te worden gebruikt. Volgens de Duitse rechter is dit reden om te oordelen dat Ferrari haar merkrechten niet meer kan inroepen tegen derden. Strikt gezien is dit correct: wanneer een merk langer dan vijf jaar niet wordt gebruikt, kan een merkhouder het merkrecht niet meer tegenwerpen.

Wanneer een merk langer dan vijf jaar niet wordt gebruikt, kan een merkhouder het merkrecht niet meer tegenwerpen.
Bart ten Doeschate - Trademarks & Designs

Historisch merk: restbekendheid

Een belangrijke uitzondering hierop zijn merken die - ook al worden ze al enige tijd niet meer gebruikt - alsnog een reputatie genieten. Het EU-Gerecht heeft in een eerdere autokwestie uit 2013 beslist dat het merk Simca, een Frans automerk dat in de jaren ’80 uit de showrooms verdween, nog een zekere reputatie had bij het publiek. Een merkaanvraag voor Simca door een derde was om die reden te kwader trouw, omdat de merkaanvrager wilde profiteren van de restbekendheid van het merk.

De Simca-uitspraak is gericht op het aanvragen van een merk en niet direct op het gebruiken ervan. Toch valt er wat voor te zeggen dat dit ook geldt voor het gebruik van een merk als Testarossa. De ‘commerciële logica’ waarmee het merk door de speelgoedfabrikant wordt gebruikt, lijkt er immers op gericht om mee te liften – parasiteren – op de bekendheid van het merk; de speelgoedfabrikant is vooral bekend van het maken van modelauto’s.  

Ferrari kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de Duitse rechter. Wordt mogelijk vervolgd.