close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Draw up agreement
Blog 25 jun 2019

"Is het mogelijk om zelf een overeenkomst op te stellen?"

In deze rubriek bespreken we algemene zaken omtrent Intellectueel Eigendom. #YouAskWeAnswer. We gaan nu over op overeenkomsten, het laatste onderwerp in deze rubriek.

Er bestaan geen standaardovereenkomsten. Dit doordat er contractvrijheid is en er talloze soorten afspraken in een overeenkomst kunnen worden opgenomen. Uiteraard is er wel een aantal terugkerende onderwerpen, maar de invulling daarvan is nooit standaard.

Terugkerende onderwerpen

  • De partijen die in de overeenkomst moeten worden opgenomen en wie deze rechtsgelding mag vertegenwoordigen.
  • Het onderwerp van de overeenkomst; dat is datgene waarover afspraken worden gemaakt. Gaat het om een licentie, dan moet worden aangegeven waarvoor licentie wordt verleend. Gaat het om een overdracht, dan moet worden aangegeven wat overgedragen moet worden.
  • De duur van de overeenkomst.
  • De beëindigingmogelijkheden.
  • Financiële afspraken, voor zover van toepassing.
  • Welk recht er van toepassing is en welke rechter bevoegd is om over eventuele geschillen te beslissen.

Verder worden onze adviseurs regelmatig ingeschakeld als de cliënt de (eerste) commerciële afspraken hee gemaakt en de overeenkomst op basis van deze afspraken moet worden opgesteld.

Juridisch werk

Het is niet verstandig om zelf een overeenkomst op te stellen. Dit is specifiek juridisch werk. Bij het opstellen is het noodzaak om de juiste wettelijke en juridische termen te gebruiken. Ook moeten alle onderdelen in een overeenkomst naadloos op elkaar aansluiten. Het zelf opstellen leidt dan ook vrijwel altijd tot veel tijdverlies, onduidelijkheden, slechte overeenkomsten en risico’s. U kunt uzelf benadelen doordat u niet op de hoogte bent van wettelijke en juridische ontwikkelingen.