close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
EU Stars
Blog 16 jun 2017

Het Unitair Octrooi is weer vertraagd

Geschreven door Paul Clarkson
De start van het Unitair Octrooi en het Eengemaakt Octrooigerecht (of Unified Patent Court, UPC), wordt voor een onbepaalde periode vertraagd. Het vorige schema dat door het voorbereidend comité is ingesteld, waarin het Unitair octrooipakket op 1 december 2017 in werking treedt, is gebleken onverenigbaar te zijn met de politieke en juridische ontwikkelingen in de grote Europese landen.

Ratificatie van de UPC-overeenkomst door Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en ten minste tien andere EU-lidstaten is vereist. De enige ratificaties die momenteel ontbreken voor dit vereiste zijn die van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Brexit

Ondanks eerdere officiële aankondigingen heeft het Verenigd Koninkrijk de UPC-overeenkomst tot nu toe niet geratificeerd. Tussen de algemene verkiezingen in juni 2017 en het zomerreces wordt verwacht dat de Britse regering andere problemen op de agenda heeft dan de UPC-overeenkomst. Hoe langer de onderhandelingen met de EU over Brexit voortduren, hoe groter de kans dat de ratificatie van de UPC-overeenkomst onderwerp wordt van deze onderhandelingen. De deelname van het Verenigd Koninkrijk in de UPC kan bijvoorbeeld deel uitmaken van deze onderhandelingen. Dit kan wellicht verdere vertragingen veroorzaken tot het moment dat het Verenigd Koninkrijk de EU daadwerkelijk verlaat.

Twaalf EU-lidstaten hebben al geratificeerd en meer ratificaties zijn onderweg, met inbegrip van Slovenië, Estland, Letland, Litouwen en Griekenland.
NLO -

Duitse rechtszaak

Recentelijk werpen de ontwikkelingen in Duitsland meer twijfels over het begin van het Unitair octrooipakket. In juni 2017 heeft de Duitse president Frank-Walter Steinmeier aangekondigd dat hij de wetgeving die de UPC implementeert, zal uitstellen op verzoek van het Bundesverfassungsgericht. Dit verzoek is het gevolg van een rechtszaak over de grondwettigheid van de wetgeving die de ratificatie van de UPC-overeenkomst mogelijk maakt. De rechtszaak is aanhangig gemaakt door een particulier, maar de inhoud van de rechtszaak is nog niet openbaar gemaakt.

Het is niet duidelijk of de Duitse rechtszaak het Unitair octrooipakket verder zal uitstellen. De rechtszaak zal naar verwachting met urgentie door het federale constitutionele hof worden behandeld.  Daarom is het niet onwaarschijnlijk dat de beslissing beschikbaar zal zijn voordat het Verenigd Koninkrijk de UPC-overeenkomst heeft geratificeerd. Als het federale constitutionele hof besluit dat de klacht ongegrond is, dan hangt de invoer van het Unitair octrooipakket uiteindelijk op de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk.

In feite heeft het Duitse parlement de wetgeving reeds goedgekeurd om de bekrachtiging mogelijk te maken, maar de ratificatie wordt pas van kracht nadat het Bureau van de president deze wetgeving tekent en publiceert. De bedoeling is dat Duitsland pas ratificeert als het zeker is dat de faciliteiten van het UPC beschikbaar zijn en een voldoende aantal andere EU-lidstaten heeft geratificeerd, zodat de ratificatie van Duitsland het begin van het Unitair octrooipakket tot gevolg heeft. Gezien de huidige ontwikkelingen zal het nog enige tijd duren voordat dit doel wordt bereikt. Positief is dat, wanneer dat gebeurt, waarschijnlijk een groot aantal EU-lidstaten zal deelnemen aan het Europees octrooipakket. Twaalf EU-lidstaten hebben al geratificeerd en meer ratificaties zijn onderweg, met inbegrip van Slovenië, Estland, Letland, Litouwen en Griekenland.