close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
trademark registration nlo
Blog 7 mei 2019

"Hoe verloopt de registratieprocedure?"

In deze rubriek bespreken we algemene zaken omtrent Intellectueel Eigendom. #YouAskWeAnswer. We zijn inmiddels overgegaan van octrooien op merken ofwel trademarks.

De procedure begint bij het indienen van een aanvrage tot merkregistratie bij de geselecteerde officiële instantie. Hier levert NLO Shieldmark namens u de volgende informatie voor aan:

  • De naam van de merkhouder: de merkhouder moet een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.
  • Het straatadres van de merkhouder.
  • Als het om een logo gaat: een afbeelding, bij voorkeur als pdf aangeleverd.
  • De omschrijving van de waren en/of diensten waarvoor de merkhouder het merk wil gebruiken.

De officiële instantie gaat over tot het beoordelen. Zo wordt er gekeken of alle noodzakelijke gegevens zijn vermeld en of de omschrijving en classificatie van de waren en diensten acceptabel is. Vervolgens bekijkt de officiële instantie of het merk voor inschrijving in aanmerking komt. De criteria hiervoor verschillen per land. Over het algemeen wordt het merk op de volgende punten beoordeeld:

  • Het moet onderscheidend zijn;
  • Het mag het publiek niet misleiden;
  • Het mag niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde.

Neem contact op met onze merken experts voor meer informatie over de registratieprocedure en merken en modellen in het algemeen.