close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
links
Blog 26 sep 2016

Linke hyperlinks, the final!

Is het plaatsen van een hyperlink die verwijst naar een auteursrechtelijk beschermd werk toegestaan? Het Hof van Justitie oordeelt als volgt: ja en nee.

Al sinds 2012 staan Sanoma en shockblog GeenStijl in de rechtszaal lijnrecht tegenover elkaar. GeenStijl.nl heeft op haar website links geplaatst naar nog ongepubliceerd fotomateriaal voor Playboy, een uitgave van Sanoma. Sanoma stelde dat GeenStijl daarmee inbreuk maakt op het auteursrecht. Wij besteedden al eerder aandacht aan deze zaak in december 2012 en juni 2014. De langlopende zaak bereikt met de uitspraak van het Hof van Justitie nu de finale.

Wie plaatst de link?

Doorlinken naar auteursrechtelijk beschermd materiaal mag, zelfs als de rechthebbende daar geen toestemming voor heeft gegeven. Dit is anders wanneer het doorlinken gebeurt door een organisatie met een winstoogmerk, zoals Geenstijl. In dat geval is het doorlinken niet toegestaan en is er sprake van een mededeling aan het publiek en dus sprake van inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Het Hof oordeelt namelijk dat van partijen met een winstoogmerk moet worden verwacht dat zij nagaan of het werk, waarnaar de link leidt, wel op een legale wijze is geopenbaard.

Wanneer een dergelijke site linkt naar auteursrechtelijk beschermd materiaal, dat niet door de rechthebbende openbaar is gemaakt, vormt het linken een nieuwe mededeling aan het publiek. En dat is niet toegestaan, zonder toestemming van de rechthebbende.

Wanneer een dergelijke site linkt naar auteursrechtelijk beschermd materiaal, dat niet door de rechthebbende openbaar is gemaakt, vormt het linken een nieuwe mededeling aan het publiek.
Bart ten Doeschate - Trademarks & Designs

Geenstijl heeft een link geplaatst die leidt naar een site waarop de auteursrechtelijk beschermde foto’s zonder toestemming van de rechthebbende waren gepubliceerd. Nu Geenstijl een winstoogmerk heeft en bovendien op de hoogte was van het feit dat de foto’s zonder toestemming waren gepubliceerd, maakt zij inbreuk op de auteursrechten van de rechthebbende.

Het Hof geeft verder aan dat van partijen zonder winstoogmerk redelijkerwijs niet hoeft te worden verwacht dat zij hetzelfde onderzoek doen naar de vraag of er sprake is van auteursrechtinbreuk. Als een partij geen winstoogmerk heeft en niet weet dat de publicatie van deze werken zonder toestemming van de rechthebbende heeft plaatsgevonden, is het linken dus toegestaan.

Doorlinken mag wel én niet

Dus, samengevat, wanneer mag doorlinken – naar illegale content – wél en wanneer niet:

Wel, als de site geen winstoogmerk en men geen weet heeft van het illegale karakter van de publicatie;

Niet, als de site geen winstoogmerk heeft, maar men wél weet heeft van het illegale karakter;

Niet, wanneer de site een winstoogmerk heeft, tenzij aangetoond dat er voldoende aanwijzingen waren dat de werken legaal zijn gepubliceerd.