close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
doorhaling
Nieuws 1 jun 2018

Nieuwe administratieve doorhalingsprocedure in de Benelux

Vanaf 1 juni kent het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) de doorhalingsprocedure: via een administratieve procedure verzoekt u het BBIE om merkregistraties uit het Benelux-register door te halen. Dit kon eerder alleen door een verzoek bij de rechter in een reguliere gerechtelijke procedure.

Deze nieuwe administratieve procedure biedt merkhouders een aantal aantrekkelijke voordelen:

 • De procedure is aanzienlijk goedkoper dan een gerechtelijke procedure.
 • De procedure is over het algemeen sneller afgehandeld.
 • U kunt in deze procedure bijgestaan worden door uw vaste merkengemachtigde. Dat betekent
  • meer rechtszekerheid en
  • een meer effectieve handhaving van uw merkrechten

Gronden voor doorhaling

Een doorhalingsverzoek kan vanaf 1 juni worden ingediend, wanneer een merk: 

 • inbreuk maakt op een ander, ouder recht (inclusief een algemeen bekend merk);
 • gedurende vijf jaar niet normaal is gebruikt
 • beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist
 • is verworden tot soortnaam
 • misleidend of in strijd met de openbare orde en/of goede zeden is.

Daarnaast wordt het in de toekomst mogelijk om deze procedure te baseren op:

 • Depot te kwader trouw
 • Aanvrage door een agent of gemachtigde zonder toestemming
 • Merk dat een geografische aanduiding betreft.
Deze nieuwe administratieve procedure biedt merkhouders een aantal aantrekkelijke voordelen.

Voordelen doorhalingsprocedure vs. oppositieprocedure

Met de komst van de doorhalingsprocedure kunt u na registratie van een merk, dus ook na verloop van de oppositieprocedure, bezwaar te maken tegen een merk, zonder dat hiervoor dure en langlopende gerechtelijke procedures gevoerd hoeven te worden.

Naast de eerdergenoemde voordelen is het nu ook mogelijk om op andere gronden dan alleen op basis van inbreuk op oudere rechten bezwaar te maken tegen merkregistraties. Op dit moment is het namelijk alleen mogelijk om een oppositieprocedure te baseren op het bestaan van oudere merkrechten.

Tot slot kent de doorhalingsprocedure geen zogenoemde ‘cooling-off periode’ (een periode waarin de partijen de mogelijkheid wordt geboden de kwestie te schikken), die de oppositieprocedure wél heeft.

Contact met NLO Shieldmark 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of wilt u de mogelijkheden gedetailleerd bespreken, neem dan contact op met uw NLO Shieldmark merkengemachtigde. We helpen u graag verder.

Neem contact op met onze experts