close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Rules of play
Nieuws 23 dec 2015

Nieuwe Europese regels voor merken

Vanaf maart 2016 worden nieuwe regels van kracht voor EU-merken en binnen een periode van drie jaar gelden sommige van deze regels ook voor nationale merken. Dit heeft mogelijk gevolgen voor u. Er komen bijvoorbeeld verschillende tarieven per klasse en de eis van grafische voorstelling vervalt. We zetten de belangrijkste wijzigingen hieronder op een rij.

Verschillende tarieven per klasse

In plaats van één tarief voor de eerste drie klassen wordt er voortaan bij EU-merken een heffing gerekend per klasse. Het staat de nationale autoriteiten vrij om dit systeem ook te gebruiken. Het is nog niet duidelijk of het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) dit ook voor de Benelux-merken zal doen. 

Eis van grafische voorstelling vervalt

Op dit moment is een van de vereisten voor een geldige merkaanvrage dat het merk grafisch voorstelbaar is. Dit vereiste wordt geschrapt. Daarvoor in de plaats komt de eis dat een merk ‘duidelijk en precies’ moet worden weergegeven. Deze wijziging is bedoeld om het gemakkelijker te maken om andere merksoorten te registeren, zoals het geluidsmerk.

Duidelijkere omschrijving van waren en diensten

In 2012 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de omschrijving van waren en diensten ‘voldoende duidelijk en precies’ moet zijn en dat algemene termen naar hun letterlijke betekenis moeten worden uitgelegd. Deze vereisten zijn nu expliciet vastgelegd in de nieuwe regelgeving.

Eenvoudiger merken laten vervallen of nietig verklaren

Het wordt mogelijk om nationale merken nietig of vervallen te laten verklaren bij de nationale merkenautoriteiten, voor Nederland het BBIE. In de Benelux is het voor dergelijke ‘doorhalingsprocedures’ nu nog noodzakelijk om een kostbare rechtszaak te starten. Het BBIE zal daarom binnen zeven jaar zelf doorhalingsprocedures mogelijk moeten maken.

Optreden tegen namaakgoederen ‘in transit’

Het wordt mogelijk om op te treden tegen namaakgoederen, ook wanneer zij binnen de EU slechts in transit zijn en dus niet bedoeld zijn om binnen de EU op de markt te worden gebracht. Optreden tegen transitgoederen kan alleen wanneer de merkhouder ook rechten heeft in het land van de eindbestemming van de goederen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze wijzigingen en welke concrete gevolgen zij voor u kunnen hebben? Neem dan contact op met uw merkengemachtigde bij NLO Shieldmark.