close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Crocs model
Blog 14 mrt 2018

Nu breekt de klomp: Crocs-model nietig

De befaamde – of beruchte – plastic Crocs schoenen hebben vandaag stof doen opwaaien. Het Gerecht van de Europese Unie heeft de modelinschrijving van Crocs nietig verklaard.

Achtergrond

Sinds 2005 heeft Crocs een Europese modelregistratie voor de plastic klomp. In 2013 heeft een andere partij, Gifi Diffusion, de Europese merken- en modellenautoriteit EUIPO verzocht deze registratie door te halen, omdat het model niet nieuw zou zijn.

Nieuwheid

Eén van de vereisten voor modelbescherming is dat het te beschermen product nieuw moet zijn. Dat wil zeggen, het model mag nog niet aan het publiek beschikbaar zijn gesteld. Wanneer een model openbaar is gemaakt en onder de aandacht heeft kunnen komen van de ingewijden in de betrokken sector in de Europese Unie, is het model niet meer nieuw.

Overigens geldt voor modellen een “respijttermijn”: binnen twaalf maanden na de eerste beschikbaarstelling aan de ingewijden in de betrokken sector uit de Europese Unie mag het model alsnog geregistreerd worden.

Crocs NLO
Crocs design

Beschikbaar gesteld… in de Verenigde Staten

EUIPO oordeelde dat het model niet meer nieuw was, doordat het vóór de twaalf maanden voorafgaand aan de datum vanaf wanneer bescherming werd geclaimd al openbaar was gemaakt. Het Gerecht heeft dit nu bevestigd en het Crocs-model nietig verklaard.

Maar waarom waren Crocs dan niet meer nieuw? Al eerder dan een jaar voorafgaand aan de geclaimde beschermdatum waren de klompen te zien op de internetsite van Crocs. Ook werden ze toen al te koop aangeboden op verschillende plekken in de Verenigde Staten en waren ze al tentoongesteld tijdens een Boat Show in Fort Lauderdale in Florida in de Verenigde Staten.

De crux van Crocs? Crocs heeft haar schoenenmodel te laat geregistreerd.
Fleur de Wolf - Trademarks & Designs

De Verenigde Staten? Inderdaad, de Verenigde Staten.

Het Gerecht is van mening dat Crocs niet heeft kunnen aantonen dat schoenenfabrikanten en professionele verkopers buiten de Verenigde Staten de website niet konden bereiken en geen kennis zouden hebben gehad van de “overweldigende succesvolle” tentoonstelling van de schoenen op de Boat Show in Fort Lauderdale. Zij heeft geoordeeld dat – gelet op het belang van de commerciële trends op de Amerikaanse markt voor de Europese markt – het weinig waarschijnlijk is dat de Crocs onopgemerkt zijn gebleven voor ingewijden in de betrokken sector uit de Europese Unie.

De crux van Crocs? Crocs heeft haar schoenenmodel te laat geregistreerd. Het is namelijk zo dat publicaties op internet, tentoonstellingen, verkopen en andere openbaarmakingen buiten de Europese Unie ook modelbescherming in de Europese Unie kunnen dwarsbomen. Wacht dus niet te lang met het registeren van een model om de nieuwheid te waarborgen.