close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Barend Bouma NLO
Blog 14 mrt 2019

#PeopleofNLO: Barend Bouma

Barend Bouma is Nederlands en Europees octrooigemachtigde bij NLO in Ede.

“Ik ben al op jonge leeftijd politiek bewust geraakt. Daarbij heb ik immer slecht tegen onrecht gekund. Bijvoorbeeld dat mensen in bepaalde landen onderdrukt worden, zoals vroeger de ‘andersdenkenden’ in de DDR. Toen de Berlijnse Muur net gevallen was, ging ik op studieweek naar de toenmalige DDR. Als zeventienjarige op die Muur staan: dat maakte grote indruk op me. Dit vergrootte mijn reeds sterke interesse in de positie van de burger tijdens de Koude Oorlog. De grote clash tussen het kapitalisme en het communisme en de impact op mensen aan beide zijden boeit mij ook aan Noord- en Zuid-Korea. De situatie daar is nog steeds een voortvloeisel van die Koude Oorlog, nu met belangrijke rollen voor China, Japan en de Verenigde Staten.”

Als ik iets interessant vind, wil er alles van weten. Dat geldt zeker ook voor mijn werk. Na mijn opleiding ben ik gepromoveerd en heb ik jarenlang als onderzoeker gewerkt. Omdat ik vooral interesse had in praktische toepasbaarheid van onderzoek, ben ik uiteindelijk samen met ervaren zakenlui een eigen bedrijf begonnen, onder meer in de rol van uitvinder. Zo kwam ik ook in aanraking met octrooien, een vakgebied dat me erg bleek te liggen. In 2013 ging ik in opleiding bij NLO.

Er bestaan boeken die zijn gewijd aan uitvindingen en octrooien in de DDR en Noord-Korea, in een politieke situatie waar eigen bezit van intellectuele eigendommen niet voor de hand ligt; die boeken zijn voor mij natuurlijk heel interessant. Het gaat me niet om het verzamelen, maar heb inmiddels een aardige collectie opgebouwd. Vooral documenten en voorwerpen met historische waarde. Een stukje prikkeldraad van de Koreaanse grens bijvoorbeeld, delen van het IJzeren Gordijn, een concept van een overeenkomst tussen de voormalige GDR en Noord-Korea of een serie vazen uit Noord-Korea - via de DDR Europa binnengekomen - die laat zien wat mensen in die cultuur mooi vinden. Als ik op vakantie ben in Duitsland, kijk ik altijd even of er nog ergens een tweedehands boekenmarkt is…

Als ik iets interessant vind, wil ik er alles over weten
Barend Bouma - Nederlands & Europees octrooigemachtigde

Voor NLO reis ik regelmatig, maar dat hoort gewoon bij het werk. Belangrijker dan verre reizen vind ik het voeren van gesprekken, zowel beroepsmatig als privé. Gesprekken over strategie, met uitvinders en ondernemers, maar bijvoorbeeld ook met vertegenwoordigers van overheden en Ngo’s. Via het internet, maar ook tijdens netwerkbijeenkomsten of congressen. Zo heb ik eens mogen spreken met de laatste ambassadeur van Nederland in Oost-Berlijn. Héél interessant!

Die interessante gesprekken zijn ook wat ik nog steeds erg boeiend vind aan het werken als octrooigemachtigde. Zeker omdat je er bedrijven ook echt verder mee kunt helpen: ondernemers op ideeën brengen of met de juiste personen in mijn netwerk in contact brengen. Daarmee hoop ik als octrooigemachtigde van meerwaarde te kunnen zijn.”

NLO vierde in 2018 haar 130e verjaardag, wat 2018 een speciaal jaar maakte. Na al deze jaren is er nog altijd een verbindende factor die de kern vormt van onze organisatie; onze mensen. Professionals die hun uiterste best doen om klanten te helpen op elke manier mogelijk. Maar, ze zijn veel meer dan alleen EI professionals. We willen graag wat inzicht geven in de echte mensen achter NLO. Met trots stellen we u voor aan een aantal van onze collega’s. Deze donderdag: Barend Bouma.