close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Spain UPC
Blog 8 mrt 2017

Spaans parlement stemt voor toetreding tot het unitair octrooisysteem

Geschreven door Rolf Suurmond
Op 7 maart 2017 stemde het Spaanse parlement in met een motie, waarmee de Spaanse regering wordt opgeroepen aansluiting te zoeken bij het unitaire octrooisysteem.

De – niet-bindende – motie werd ingediend door de socialistische oppositiepartij PSOE en werd gesteund door alle partijen behalve de conservatieve Partido Popular, die een minderheidsregering in stand houdt. Volgens de indiener van de motie, Patricia Blanquer, dient Spanje het Italiaanse voorbeeld te volgen en mee te doen met het Unitaire octrooi, omdat het als een van de weinige EU-staten afzijdig blijven de Spaanse concurrentiepositie zou schaden.

Verder hopen de indieners van de motie bij het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, het aan Londen toegewezen deel van de Centrale Afdeling van het Unified Patent Court naar Spanje te kunnen halen. De Centrale Divisie, die ook vestigingen in Parijs en München krijgt, wordt een omvangrijk instituut, dat voor het gastheerland voor extra werkgelegenheid en inkomsten kan zorgen. Tot nu toe wordt Milaan als meest waarschijnlijke opvolger van Londen genoemd, mede doordat Nederland geen enkele aspiratie voor het huisvesten van dit instituut heeft getoond.

Doordat de regeringspartij vooralsnog tegen de motie is, blijft nog de vraag of Spanje ook echt met het unitaire octrooisysteem gaat meedoen. Zo ja, dan zou dit een behoorlijke opsteker voor het unitaire octrooi zijn, omdat dan alle belangrijke economieën van de EU gedekt zijn, met Polen als belangrijkste uitzondering.

Wordt vervolgd.