close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Connection design copyright NLO
Blog 19 jun 2019

"Wat is de samenhang van het modellenrecht en auteursrecht?"

In deze rubriek bespreken we algemene zaken omtrent Intellectueel Eigendom. #YouAskWeAnswer. We zijn inmiddels overgestapt van merken naar modellen.

Meerdere rechten

In sommige gevallen is een voortbrengsel niet alleen beschermd door het modellenrecht, maar ook door het auteursrecht. Dit is alleen als het voortbrengsel voldoet aan de eisen van auteursrecht, namelijk: is het oorspronkelijk en draagt het voortbrengsel de persoonlijke stempel van de maker?

Geen zekerheid

Het auteursrecht ontstaat automatisch op het moment van creatie. Maar totdat een rechter er uitspraak over doet, is het niet zeker of er sprake is van dit recht. Het is daarom niet aan te raden om erop te vertrouwen dat een voortbrengsel door auteursrecht beschermd is. Een model heeft een registratie en een publicatie in een officieel register als voordeel.