close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
peer nlo
Blog 29 mei 2019

"Wat is een oppositieprocedure en hoe kan ik daarvan gebruikmaken?"

In deze rubriek bespreken we algemene zaken omtrent Intellectueel Eigendom. #YouAskWeAnswer. We zijn inmiddels overgegaan van octrooien op merken ofwel trademarks.

In veel landen is het mogelijk om al tijdens de registratieprocedure van een merk daartegen bezwaar in te dienen. Dit is de oppositieprocedure. De officiële instantie waar het merk is ingediend, beslist of het bezwaar terecht is of niet. Het kan voordelig zijn om al in deze fase bezwaar te maken tegen een merk dat overeenstemt met het uwe en dat voor soortgelijke waren en/of diensten is gedeponeerd. Om tijdig van nieuwe aanvragen op de hoogte te zijn, is het verstandig om nieuwe aanvragen tot registratie van merken zo vroeg mogelijk te signaleren. Dit kan door middel van een bewakingsabonnement.

Bewakingsabonnement

U kunt ons opdracht geven om uw merk in bewaking te nemen. Dit houdt in dat onze adviseurs u attent maken op nieuwe aanvragen van merken die met uw merk overeenstemmen en die voor dezelfde waren en/of diensten zijn aangevraagd. Wij kunnen dan namens u tijdig oppositie indienen tegen de aanvrage van een dergelijk merk of de merkhouder benaderen voor het zoeken van een oplossing. Een bewakingsabonnement is er al vanaf circa € 100 per jaar.