close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
settlement agreement nlo
Blog 15 aug 2019

"Wat is een schikkingsovereenkomst?"

In deze rubriek bespreken we algemene zaken omtrent Intellectueel Eigendom. #YouAskWeAnswer. We gaan nu over op overeenkomsten, het laatste onderwerp in deze rubriek.

Ons advies

Mocht u onverhoopt in een (juridisch) con|ict terechtkomen, dan is het vaak praktisch om het geschil te schikken en niet te kiezen voor een gerechtelijke procedure. Uiteraard is het starten van zo’n procedure in sommige gevallen niet te vermijden, maar het schikken geniet toch vaak de voorkeur.

De procedure

NLO Shieldmark kan u daarbij adviseren en begeleiden, waarbij – als het tot een schikking komt – een schikkingsovereenkomst moet worden opgesteld. Of indien de andere partij met een concept van een dergelijke overeenkomst komt, moet dit worden beoordeeld. In een schikkingsovereenkomst moeten de schikkings-afspraken worden opgenomen:

  • Wat mag een partij wel of niet doen;
  • Wat moet een partij wel of niet doen.