close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
invention nlo
Blog 21 feb 2019

"Welke uitvindingen zijn octrooieerbaar?"

In deze rubriek bespreken we algemene zaken omtrent Intellectueel Eigendom. #YouAskWeAnswer.

Octrooien worden niet voor elke uitvinding verleend. Een uitvinding moet een technisch karakter hebben. Louter ideeën, ontdekkingen, theorieën (bijvoorbeeld wiskundige of natuurwetenschappelijke theorieën), presentaties van gegevens, methoden voor bedrijfsvoering of voor het verrichten van geestelijke arbeid en dergelijke kunnen niet geoctrooieerd worden. Bovendien moet een uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn om geoctrooieerd te mogen worden. Hieronder zetten we die drie elementen uiteen.

Nieuwheid: de uitvinding was vóór de datum van indiening van de octrooiaanvrage nog niet openbaar bekend, waar ook ter wereld, in welke vorm dan ook (lezing, artikel, beurspresentatie). Ook informatie die de uitvinder zelf openbaar maakt, is schadelijk voor de nieuwheid van een uitvinding. Daarom moet een octrooi voor een uitvinding altijd worden aangevraagd voordat de uitvinding wordt gepresenteerd. Is een uitvinding eenmaal in de openbaarheid gebracht, dan kan ze niet meer worden beschermd.

Inventiviteit: de uitvinding ligt voor een vakman niet voor de hand. Dat is een subjectief begrip. In octrooiprocedures leidt de vraag of een uitvinding inventief is of niet dan ook regelmatig tot discussies tussen de uitvinder en de octrooiverlenende instantie. Een onverwacht resultaat geldt vaak als argument voor inventiviteit.

Industrieel toepasbaar: de uitvinding moet een nuttig resultaat hebben. In de praktijk levert deze eis bijna nooit problemen op. Een van de belangrijkste vereisten om een octrooi aan te kunnen vragen is dat de uitvinding nieuw is. Op internet is een aantal websites beschikbaar waarmee u kunt zoeken in octrooidatabanken om een indruk te krijgen van wat er al bekend is. Op onze website www.nlo.eu vindt u enkele links. U zoekt bijvoorbeeld aan de hand van een aantal trefwoorden in titel of uittreksel van het octrooi, of op de octrooihouder, de uitvinder, publicatienummer of publicatiedatum. De volgende websites bevelen wij in dit verband van harte aan:

nl.espacenet.com en/of www.wipo.int/pctdb/en/ voor Europese en internationale aanvragen (PCT-octrooiaanvragen).

www.uspto.gov voor Amerikaanse octrooiaanvragen.

De Nederlandse overheid biedt ook informatie en diensten op het gebied van octrooien. Lees erover op de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland.