close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
IP services for trademarks

IP Services voor merken

Vernieuwingen

Een merkregistratie heeft een looptijd van tien jaar. Als een registratie niet op tijd wordt vernieuwd betekent dit in het ergste geval dat uw rechten verloren gaan. Het is daarom van belang dat uw merkregistratie tijdig wordt verlengd. Wij herinneren u aan de vernieuwingstermijnen en nemen de vernieuwingshandelingen uit handen.

Wanneer moet mijn merkregistratie vernieuwd worden?
De vernieuwingstermijn van uw merk is zeer belangrijk. In de meeste landen is een merkregistratie 10 jaren geldig. Een merkregistratie kan onbeperkt verlengd worden.

Onze vernieuwingendatabase
NLO Shieldmark beschikt over een uitgebreide en geavanceerde database waarin vernieuwstermijnen worden bewaakt. Indien u uw merkregistratie door ons laat verzorgen wordt uw merkregistratie automatisch opgenomen in deze vernieuwingendatabase. U ontvangt in dat geval tijdig het verzoek of u uw merkregistratie wilt vernieuwen.

Neem contact op met ons Vernieuwingen team

Mutaties

Een merk is geregistreerd op naam van een bedrijf of persoon. Het register speelt een belangrijke rol in het handhaven van merken. Het is daarom belangrijk dat de informatie die in het merkenregister staat over de houder(s) van een merk correct is. Wanneer een merk wordt verkocht (of gekocht), of wanneer de houder van het merk een ander adres heeft gekregen, is het verstandig om dat te laten  aantekenen in het register. Maar ook wanneer er een pandrecht wordt gevestigd op een registratie, of als er een licentie wordt gegeven, kan dit worden aangetekend in het register. Soms kan dit door een simpel verzoek aan de betreffende merkenautoriteit, andere keren moeten hiervoor documenten worden ondertekend. Wij begeleiden onze cliënten met deze administratieve handelingen, zodat uw registraties altijd up-to-date zijn.

Neem contact op met ons Mutaties team