close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
IP Services for designs

IP Services voor modellen

Vernieuwingen

Als een registratie niet op tijd wordt vernieuwd, betekent dit in het ergste geval dat uw rechten verloren gaan. Het is daarom van belang dat uw registratie tijdig wordt vernieuwd. Wij herinneren u aan de vernieuwingstermijnen en nemen de vernieuwingshandelingen uit handen.

Wanneer moet ik mijn modelregistratie vernieuwen?
Een modelregistratie heeft in de meeste landen een looptijd van vijf jaar en kan worden vernieuwd tot een maximum van 25 jaar. Een modellenregistratie in de Benelux en de EU is maximaal 25 jaar geldig. Het bewaken van de vernieuwingstermijn is van groot belang

Vernieuwingendatabase
NLO Shieldmark beschikt over een uitgebreide en geavanceerde database waarin vernieuwingstermijnen worden bewaakt. Indien u uw modelregistratie door ons laat verzorgen wordt uw modelregistratie automatisch opgenomen in deze vernieuwingendatabase. U ontvangt in dat geval tijdige waarschuwingen voor de vernieuwingsdatum.

Neem contact op met het Vernieuwingen team

Mutaties

De registratie van een model wordt altijd verricht op naam van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Wanneer deze (rechts)persoon van naam, entiteit of adres wijzigt, dient dit te worden aangetekend als modellenmutatie in het modellenregister.

Aantekenen in een modellenregister
Het aantekenen van modellenmutatie (wijziging) in het register is noodzakelijk voor het kunnen inroepen van uw rechten. Een derde moet immers kunnen zien dat u inderdaad rechthebbende bent van het geclaimde model. De officiële instanties die het register beheren, vragen vastgestelde tarieven (taksen) voor het laten aantekenen van modellenmutaties.

Er zijn verschillende soorten modellenmutaties:

  • Adreswijziging
  • Overdracht
  • Naamswijziging
Neem contact op met het Mutaties team