close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus
Contact met NLO: +31 (0)70 331 25 00
IP Services voor modellen

IP Services voor modellen

Vernieuwingen

Als een registratie niet op tijd wordt vernieuwd, betekent dit in het ergste geval dat uw rechten verloren gaan. Het is daarom van belang dat uw registratie tijdig wordt vernieuwd. Wij herinneren u aan de vernieuwingstermijnen en nemen de vernieuwingshandelingen uit handen.

Vernieuwingstermijn

Een modelregistratie heeft in de meeste landen een looptijd van vijf jaar en kan worden vernieuwd tot een maximum van 25 jaar. Een modellenregistratie in de Benelux en de EU is maximaal 25 jaar geldig. Het bewaken van de vernieuwingstermijn is van groot belang

Vernieuwingendatabase

NLO Shieldmark beschikt over een uitgebreide en geavanceerde database waarin vernieuwingstermijnen worden bewaakt. Indien u uw modelregistratie door ons laat verzorgen wordt uw modelregistratie automatisch opgenomen in deze vernieuwingendatabase. U ontvangt in dat geval tijdige waarschuwingen voor de vernieuwingsdatum.

Mutaties

De registratie van een model wordt altijd verricht op naam van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Wanneer deze (rechts)persoon van naam, entiteit of adres wijzigt, dient dit te worden aangetekend als modellenmutatie in het modellenregister.

Aantekenen in een modellenregister

Het aantekenen van modellenmutatie (wijziging) in het register is noodzakelijk voor het kunnen inroepen van uw rechten. Een derde moet immers kunnen zien dat u inderdaad rechthebbende bent van het geclaimde model. De officiƫle instanties die het register beheren, vragen vastgestelde tarieven (taksen) voor het laten aantekenen van modellenmutaties.

Er zijn verschillende soorten modellenmutaties:

  • Adreswijziging
  • Overdracht
  • Naamswijziging

Contact

Wilt u meer weten over vernieuwingen en het vernieuwen van uw modelregistratie? Neemt u contact op met een van onze gemachtigden.