close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Trademark registration

Merkregistratie

Een merk is een teken dat de producten of diensten van uw onderneming onderscheidt van die van een andere onderneming. Door uw merk te registreren kunt u zich beroepen op de beschermende werking die uitgaat van een merk.

Waarom registreren?

Met een registratie beschermt u uw merk. Het gebruiken van een merk of het registreren ervan als domeinnaam is niet voldoende. Een merk is pas beschermd wanneer het is geregistreerd in een merkenregister van een officiële instantie. Pas na de registratie van een merk kunt u derden verbieden een merk te gebruiken of registreren dat een gevaar voor verwarring vormt met uw merk. Tijdens de aanvraag kijkt een officiële instantie in ieder geval naar de volgende drie voorwaarden: het merk moet onderscheidend zijn, het mag het publiek niet misleiden en mag niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde.

De verschillende merkenregisters

Voor ieder land waar het merk beschermd moet worden, is een registratie nodig. Nederland heeft een gecombineerd merkenregister met België en Luxemburg. Ook kunt u met één registratie een merk in de gehele Europese Unie inschrijven. Andere landen, binnen en buiten Europa, hebben een eigen nationaal merkenregister. In de meeste gevallen geldt een merkregistratie voor tien jaar en kan deze steeds met tien jaar worden verlengd. Zie voor meer informatie IP services.

De merkenautoriteiten in de Benelux en de Europese Unie kijken bij het beoordelen van een merkaanvraag niet naar bestaande merkregistraties. Het is dus mogelijk dat – nadat het merk door de merkenautoriteit is goedgekeurd – bezwaar wordt gemaakt, bijvoorbeeld door middel van een oppositie. Om onverwachte bezwaren te voorkomen, is het verstandig om – voorafgaand aan een merkaanvraag – een onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van een merk.

Alles-in-één merkregistratie

Voor het registreren van een merk hanteren wij vaste tarieven. Alle werkzaamheden die nodig zijn voor merkregistratie zijn hierbij inbegrepen, zoals het opstellen en eventueel vertalen van de waren- en/of dienstenomschrijving, het indienen van de aanvraag, het controleren en opsturen van het registratiebewijs en het bewaken van de vervaldatum van uw merkregistratie in onze vernieuwingsdatabase.

Wilt u meer weten over merkregistratie?

Neem contact op met een van onze merkengemachtigden voor een specifieke kostenopgave of een advies op maat.